Skrót wiadomości - piątek 22 maja, 18.20 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 maj 2020, 18:22

Skrót wiadomości - piątek 22 maja, 18.20

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2020 r. spadła o 22,9 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła w Polsce o 12,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 22,6 proc. rdr.

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej wzrósł w kwietniu do 11,9 proc. z 8,1 proc. w marcu - podał w piątek GUS.

Kolejne miesiące przyniosą wyhamowanie spadku sprzedaży detalicznej do ok. 15 proc. rdr - oceniają analitycy Ministerstwa Rozwoju komentując dane GUS.

Aktywności gospodarcza w Polsce dojdzie do poziomu 80 proc. sprzed pandemii w IV kw. - napisała w artykule dla portalu "Wszystko co najważniejsze" prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

Produkcja budowlano-montażowa w kwietniu 2020 r. spadła o 0,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju wyniki produkcji budowlano-montażowej utrzymają się na poziomie z kwietnia - napisali analitycy Ministerstwa Rozwoju w komentarzu do danych GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu 2020 r. spadła o 37,8 proc. rdr, a mdm spadła o 27,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

W maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju w przemyśle wyniósł w Polsce minus 34,9 pkt. wobec minus 44,2 pkt. w kwietniu - podał Główny Urząd Statystyczny.

15,1 proc. firm z sekcji przetwórstwo przemysłowe uważa, że konsekwencje pandemii mogą zagrażać ich stabilności - wynika z badania GUS. Miesiąc temu sądziło tak 13 proc. badanych.

Na koniec kwietnia w budowie było 828,5 tys. mieszkań, o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem - podał GUS.

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 142,2 mld zł - podał bank w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w IV spadła o 18,1 proc., podczas gdy poprzednio spadła o 5,2 proc., po korekcie z -5,1 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne.

W maju nastroje brytyjskich konsumentów pogorszyły się - wskaźnik zaufania wyniósł -34,0 pkt. wobec -33,0 pkt. w kwietniu - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie w I wyliczeniu.

Bank Japonii (BoJ) utrzymał ujemne stopy procentowe - poinformował bank w komunikacie po zakończeniu nadzwyczajnego posiedzenia w piątek .

Premier ChRL Li Keqiang nie ogłosił celu wzrostu PKB, ale zapowiedział wsparcie dla gospodarki w sprawozdaniu o pracy rządu, od którego rozpoczęła się w piątek doroczna sesja chińskiego parlamentu. Chiny nie określiły celu PKB po raz pierwszy od 1990 roku.

BUDŻET, DŁUG

PFR sprzedał 22 maja 5-letnie obligacje za 15,2 mld zł z kuponem1,625 proc. - poinformował na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.

Polski Fundusz Rozwoju wypłacił do tej pory firmom 34 mld zł w ramach programów pomocowych w związku z epidemią koronawirusa - poinformował w piątek PFR na Twitterze.

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS na koniec kwietnia wyniosła 623 tys. wobec 662,25 tys. na koniec marca - poinformowała w TOK FM prezes ZUS Gertruda Uścińska.

GIEŁDA

W piątek główne indeksy akcji nieznacznie spadły. Indeks blue chipów zniżkował przy niskich obrotach, poniżej 500 mln zł, ale tydzień zakończył zwyżką o 3,7 proc., największą od połowy kwietnia.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,5 proc. do 1.630,44 pkt., WIG zniżkował 0,3 proc. do 45.915,72 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,1 proc. do 3.265,29 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 12.151,11 pkt.

SPÓŁKI

Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

Około 8 proc. umów kredytowych Getin Noble Banku o 14 proc. udziale w łącznym saldzie kredytowym banku jest objęta zawieszeniem spłaty rat kapitałowych lub rat kapitałowo-odsetkowych - poinformował w piątek bank w prezentacji.

Luka kapitałowa Getin Noble Banku do wymogu połączonego bufora wynosi 1,2 mld zł i bank szacuje, że spadek do 100 proc. wagi ryzyka dla portfela kredytów hipotecznych w CHF obniżyłby ją do ok 600 mln zł - poinformowali w piątek przedstawiciele banku.

Zarządy Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia, które pozwolą na rozwiązanie rezerw w wysokości ok. 350 mln zł - podał Tauron w komunikacie. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy Tauron zostanie ujęty w raporcie za I półrocze 2020 r.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 464,1 mln zł wobec 540,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 464,1 mln zł wobec 540,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej potwierdzono 1.296 przypadków zarażenia koronawirusem - podała spółka w komunikacie prasowym. Dzień wcześniej JSW informowała o 1.199 przypadkach zarażenia. JSW nie widzi zagrożenia dla realizacji kontraktów handlowych - poinformowali przedstawiciele zarządu.

JSW nie ma w planach emisji akcji - poinformował prezes Włodzimierz Hereźniak podczas telekonferencji.

PGNiG dzięki umowie ze spółką Polskie LNG zwiększy moc zarezerwowanej regazyfikacji z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 od 2024 roku- poinformowało spółka w komunikacie.

Grupa Ipopema Securities miała w I kw. 2020 r. 164 tys. zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 853 tys. zł straty netto rok wcześniej - wynika z raportu kwartalnego spółki.

Energa utworzy w wynikach za 2019 rok 102 mln zł rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, która obniży o taką kwotę wynik netto grupy - podała spółka w komunikacie.

Zarząd spółki Novita rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy za rok 2019 w wysokości 5,20 zł na akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Wstępna, szacunkowa skonsolidowana strata netto grupy Kruk za pierwszy kwartał 2020 roku wynosi 62 mln zł i jest wyższa od straty prognozowanej przez rynek - podała spółka w komunikacie. Konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.

Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

Prezes Stelmetu Stanisław Bieńkowski nabył 1.461.940 akcji za łączną kwotę 12,28 mln zł - podał Stelmet w piątkowym komunikacie.

Kruk po uwzględnieniu oczekiwanego wpływu pandemii COVID-19 dokonał weryfikacji spodziewanych, przyszłych wpłat i szacuje, że w I kwartale strata grupy wyniosła 62 mln zł - podała spółka w komunikacie. Strata jest wyższa od prognozowanej przez rynek bowiem konsensus PAP Biznes zakładał stratę netto na poziomie 20,26 mln zł.

Alior Bank wypowiedział Nextbike Polska umowy kredytowe o łącznej wartości 39,9 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Immobile skupiło 414.031. akcji własnych, stanowiących 0,54 proc. kapitału zakładowego, po 2,2 zł za sztukę - poinformowała spółka w komunikacie.

Skonsolidowany zysk netto Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2020 roku wyniósł 14,2 mln zł, czyli wzrósł o 1,3 proc. rok do roku - poinformowała spółka w rapocie. Analitycy przewidywali w tym okresie 13,1-14,5 mln zł zysku netto.

WALUTY

Złoty może osłabić się wobec euro i podążyć w kierunku 4,54-4,55 – uważają ekonomiści. Na rynku polskiego 10-letniego długu skarbowego dochodowość może zniżkować do poniżej 1,4 proc., lecz krótki koniec krzywej pozostanie stabilny.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,5234 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0904 USD i 117,26 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw spadają. Inwestorzy zaczynają wątpić w siłę ożywienia gospodarczego w Chinach i obawiają się skutków rosnącego napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem, co może negatywnie wpłynąć na globalną gospodarkę - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje z powodu obaw związanych z trudnym do określenia stopniem ożywienia w chińskiej gospodarce w tym roku. Metal w dostawach 3-miesięcznych na LME traci 1,4 proc. wobec 5.390,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Kwiecień stanowił apogeum spadków sprzedaży detalicznej, kolejne miesiące powinny być lepsze, ponieważ aktywność zakupowa konsumentów ruszyła wraz z odmrażaniem gospodarki - uważają ekonomiści. Ich zdaniem, teraz kluczowe jest jak odważnie konsumenci podejdą do wydatków oraz jak rozległe będą nawroty epidemii.

Zaraportowany przez JSW wynik EBITDA w I kwartale na poziomie 50,5 mln zł nie jest większym zaskoczeniem. Niepokoi przede wszystkim pogarszający się bilans w spółce - oceniają analitycy.

Wstępne wyniki PGNiG za pierwszy kwartał okazały się wyraźnie lepsze od oczekiwań i stanowią pozytywną niespodziankę - uważają analitycy. Ich zdaniem, w kolejnych kwartałach może być gorzej, przede wszystkim za sprawą spadających cen gazu ziemnego.

W następnym tygodniu można spodziewać się zwyżek cen wszystkich paliw na stacjach benzynowych - prognozują autorzy raportu e-petrol.

W kolejnym tygodniu można spodziewać się zwyżek cen paliw na stacjach w skali zbliżonej do podwyżek w mijającym tygodniu - prognozują analitycy BM Reflex.

W wyniku pandemii sprzedaż nowych gier wideo, takich jak "Cyberpunk 2077", może być o ok. 10 proc. niższa niż wcześniej szacowano - ocenia w rozmowie z PAP Biznes analityk Jefferies Ken Rumph. Według jego prognozy, nowa gra CD Projektu sprzeda się w 24,8 mln sztuk w ciągu dwunastu miesięcy od debiutu. Rumph spodziewa się, że większość zysków z gry pojawi się w 2021 roku, m.in. dzięki dodatkom.

Łączny zysk spółek S&P 500 za I kw. spadł o 13,8 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału zeszłego roku – wynika z zestawienia przygotowanego przez FactSet Research. Przyszłość pozostaje wyjątkowo niepewna – 146 firm z indeksu wycofało lub nie opublikowało prognoz dotyczących zysków na 2020 r., jako główny powód podając pandemię COVID-19.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Liczę, że nowe postępowanie selekcyjne dot. rezerwacji częstotliwości z pasma 3,6 GHz pod 5G zostanie ogłoszone do końca wakacji; decyzja, czy będzie to aukcja, będzie należeć do nowego prezesa Urzędu lub p.o. prezesa - powiedział PAP szef MC Marek Zagórski.

Węgierska niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air w związku z przedłużeniem restrykcji dotyczących lotów międzynarodowych zawiesza wszystkie loty w polskiej siatce połączeń do 6 czerwca - poinformował w piątek przewoźnik.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

W Polsce w piątek stwierdzono łącznie 476 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 10 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 20.619 zachorowań i 982 zgony.

Wyzdrowiało już 8 731 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem – poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia. Z powodu covid-19 w szpitalach przebywa 2 261 chorych, a kwarantanną objęto 77 768 osób.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy mają dzieci do lat 8 będzie dalej realizowany; tak zabezpieczyliśmy przepisy prawa, aby z tego świadczenia można było skorzystać – zapewniła w piątek szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Z możliwości otwarcia przedszkoli skorzystało 8,6 tys. przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego; opiekę znalazło w nich prawie 74 tys. dzieci - poinformowała w piątek rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska

Nie ma mowy, intencji ani dyskusji o trwałym ograniczaniu praw obywatelskich w zakresie manifestacji - podkreślał w piątek na konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

Wśród osób, które zadeklarowały gotowość wzięcia udziału w wyborach do Sejmu, 37 proc. zagłosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem, a 23 proc. na Koalicję Obywatelską w składzie: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Partia Zieloni - wynika z majowego sondażu Kantar Public.

Senackie komisje pracujące nad ustawą ws. organizacji wyborów prezydenckich po ponad sześciu godzinach przerwały w czwartek obrady. Wznowią je we wtorek o godz. 12. Senatorowie zgłosili poprawki m.in. dotyczące możliwości wydłużenia otwarcia lokali wyborczych ze względu na sytuację epidemiczną.

To jest piosenka o równości wobec prawa - powiedział Kazik Staszewski o piosence "Twój ból jest lepszy niż mój". Podkreślił, że nadal czuje się wolnym człowiekiem, nie czuje się ofiarą czegokolwiek. Podziękował za poparcie muzykom, dziennikarzom i politykom, ale - dodał - takiego poparcia nie potrzebuje.

Przy przyznawaniu firmom należącym do rodziny Szumowskich pieniędzy w ramach dotacji dochodziło do nieprawidłowości, pieniądze te były przyznawane w warunkach konfliktu interesów - mówili na piątkowej konferencji prasowej posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński.

Firmy braci Marcina i Łukasza Szumowskich otrzymywały dotacje także przed 2015 rokiem, gdy nie rządziło PiS, są po prostu skuteczne i merytoryczne - podkreślił w piątek szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, komentując zarzuty posłów KO.

Prokuratura Regionalna w Warszawie powierzyła przeprowadzenie śledztwa ws. "Czajki" Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu – poinformowała w piątek PAP rzecznik prasowa prokuratury Agnieszka Zabłocka-Konopka.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Podczas gdy krzywa zachorowań na Covid-19 pikuje w Europie i wypłaszcza się w USA, globalnym centrum pandemii staje się Ameryka Łacińska. Mimo że szczyt zakażeń jeszcze nie nastąpił, systemy zdrowotne wielu krajów są bliskie przeciążenia - pisze w piątek BBC.

W Niemczech w ciągu ostatniej doby stwierdzono 460 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 177 212. Na Covid-19 zmarło kolejnych 27 osób.

Od 8 czerwca wszyscy przyjeżdżający do Wielkiej Brytanii będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę, a za jej nieprzestrzeganie grozić będzie kara do 1000 funtów - ogłosiła w piątek brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel.

We wszystkich regionach Włoch, także w najbardziej dotkniętej przez epidemię Lombardii, spada liczba nowych zakażeń koronawirusem – ogłosił w piątek krajowy Instytut Zdrowia. Ostrzegł zarazem, że w najbliższych tygodniach może dojść do wzrostu przypadków. Ryzyko zakażenia koronawirusem w Lombardii spadło z umiarkowanego do niskiego - ogłosił w piątek szef władz regionu Attilio Fontana. Tak zinterpretował najnowsze dane włoskiego Instytutu Zdrowia o obniżeniu wskaźnika zakaźności z 0,62 do 0,51.

Burmistrz Rzymu Virginia Raggi zaprasza latem turystów. "Przyjedźcie, miasto jest bezpieczne" - zapewniła. Na turystów czekają właściciele hoteli, barów, restauracji, sklepów, taksówkarze, przewodnicy; tysiące ludzi pracujących w branży usług.

We Francji druga tura wyborów samorządowych odbędzie się 28 czerwca - ogłosił w piątek na konferencji prasowej premier tego kraju Edouard Philippe. Zastrzegł, że decyzja ta "jest odwracalna", jeśli sytuacja związana z epidemią koronawirusa ulegnie pogorszeniu.

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejnych 13 osób, stwierdzono też 188 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował w piątek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5788 ofiar śmiertelnych.

W Wielkiej Brytanii o 351 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 36 393 - podało w piątek po południu ministerstwo zdrowia.

W Portugalii podczas ostatniej doby na Covid-19 zmarło 12 kolejnych pacjentów. W sumie liczba zgonów z powodu tej choroby wynosi 1289 – poinformował w piątek podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia Antonio Sales.

56 osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. W sumie w kraju zanotowano już 28 628 zgonów spowodowanych tą chorobą.

Obywatele Słowacji mogą od piątku wjeżdżać na Węgry – poinformował minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto tego dnia rano na swoim profilu na Facebooku.

Rozporządzeniem ministra zdrowia Kiriła Ananiewa od północy z czwartku na piątek zniesiony został związany z pandemią koronawirusa zakaz wjazdu do Bułgarii dla obywateli Unii Europejskiej i mieszkańców strefy Schengen, a także Andory, Monako i Watykanu.

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby potwierdzono 442 przypadki zakażenia koronawirusem, 9 chorych na Covid-19 zmarło, a 358 pacjentów wyzdrowiało - podał w piątek resort zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 20 148, zgonów do 588, a wyzdrowiałych do 6585.

Na Białorusi 932 nowe przypadki zakażenia Sars-CoV-2 i pięć kolejnych zgonów spowodowanych przez koronawirusa odnotowano w ciągu minionej doby - poinformowało ministerstwo zdrowia. Ogólna liczba infekcji wynosi ponad 34 tys.

W Rosji w ciągu minionej doby zmarło 150 osób zakażonych koronawirusem; jest to najwyższy dotąd w tym kraju dobowy przyrost zgonów. Bilans przypadków śmiertelnych wzrósł tym samym do 3249. Od czwartku wykryto 8849 nowych zakażeń, o 45 więcej niż dzień wcześniej.

W USA o 1255 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa; oznacza to, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w USA wynosi 94 661 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiedział w czwartek, że miasto znajduje się na dobrej drodze do wznowienia do końca czerwca działalności gospodarczej i znoszenia restrykcji. Mniej niż się spodziewano jest też przypadków choroby dziecięcej związanej z Covid-19.

Chiny zwiększą w tym roku wydatki na obronność o 6,6 proc. do 1,268 bln juanów (178,16 mld USD) – ogłoszono w piątek podczas dorocznej sesji parlamentu w Pekinie. To najmniejszy procentowy wzrost oficjalnego budżetu na wojsko od ponad 20 lat.

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało w czwartek czasu lokalnego, że w ciągu ostatniej doby odnotowano 2973 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, najwięcej od wybuchu epidemii. Jest też 420 kolejnych zgonów na Covid-19.

Brazylia przekroczyła liczbę 20 tysięcy zgonów z powodu nowego koronawirusa, po rekordowym wzroście liczby zgonów w ciągu ostatnich 24 godzin - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia tego kraju.

W Indiach około 6 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w piątek i jest to największy dobowy wzrost w tym kraju od wybuchu epidemii. Mimo to poluzowano ograniczenia związane z epidemią, a linie lotnicze przygotowują się do wznowienia lotów krajowych.

Singapur poinformował w piątek o 614 nowych przypadkach zakażenia Sars-CoV-2, co oznacza, że ogólna ich liczba przekroczyła 30 tys.- najwięcej w regionie. Na dzień przed końcem ramadanu trudna sytuacja jest też w największym muzułmańskim kraju, Indonezji.

Albania planuje jeszcze w maju otworzyć swoje granice - poinformował w czwartek premier tego kraju Edi Rama. Dodał, że rozpoczęły się już przygotowania do sezonu turystycznego.

Szefowa władz Hongkongu Carrie Lam oceniła w piątek, że planowane przez Pekin narzucenie regionowi przepisów o bezpieczeństwie narodowym nie wpłynie na niezależność sądowniczą Hongkongu ani na prawa i swobody jego mieszkańców.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo potępił w piątek chińskie plany przyjęcia ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu. Zatwierdzenie proponowanego prawa zwiastowałoby koniec autonomii zagwarantowanej temu terytorium przez Pekin w 1984 roku - podkreślił.

Samolot państwowych Pakistańskich Międzynarodowych Linii Lotniczych (PIA) z około 100 osobami na pokładzie rozbił się w piątek w pobliżu dzielnicy rezydencji w Karaczi - poinformował rzecznik PIA.

(PAP Biznes)

asa/ gor/

Ostatnie wiadomości