Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 14 proc. rdr, a mdm wzrosła o 2,7 proc. - NBP | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
25 maj 2020, 14:01

Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 14 proc. rdr, a mdm wzrosła o 2,7 proc. - NBP

Podaż pieniądza (M3) w kwietniu wzrosła o 14 proc. rdr do 1.673.139,1 mln zł - podał Narodowy Bank Polski. W ujęciu miesięcznym podaż pieniądza wzrosła o 2,7 proc.

Poniżej podaż pieniądza M3 i czynniki jego kreacji:

WyszczególnienieStan naStan naStan naZmiana odZmiana od
WYSZCZEGÓLNIENIE31.12.201931.03.202030.04.202031.12.201931.03.2020
w mln złw mln złw mln złw mln złw %w mln złw %
A. PODAŻ PIENIĄDZA (M3)1 565 639,81 628 423,31 673 139,1107 499,36,944 715,82,7
1. Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków)224 069,6252 560,6272 761,448 691,821,720 200,88,0
2. Depozyty i inne zobowiązania wobec sektorów krajowych1 328 573,31 364 825,71 394 050,965 477,64,929 225,22,1
2.1. Gospodarstwa domowe881 387,3906 770,2916 636,535 249,24,09 866,31,1
2.2. Pozostałe instytucje finansowe52 284,260 450,576 564,824 280,646,416 114,326,7
2.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe316 242,9321 733,2326 031,79 788,83,14 298,61,3
2.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.26 845,827 509,327 728,9883,03,3219,60,8
2.5. Instytucje samorządowe37 179,542 127,641 658,74 479,112,0-468,9-1,1
2.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego14 633,56 234,95 430,3-9 203,2-62,9-804,6-12,9
3. Pozostałe składniki pieniądza M312 996,811 037,16 326,8-6 670,0-51,3-4 710,3-42,7
B. Aktywa zagraniczne netto w mln zł344 764,6407 849,5407 371,362 606,718,2-478,2-0,1
w mln EUR80 959,289 592,089 681,98 722,810,890,00,1
C. Aktywa krajowe netto1 220 875,21 220 573,91 265 767,844 892,63,745 194,03,7
1. Należności od sektorów krajowych1 325 100,51 364 410,01 373 812,748 712,23,79 402,70,7
1.1. Gospodarstwa domowe766 545,2784 258,6782 555,616 010,42,1-1 703,0-0,2
1.2. Pozostałe instytucje finansowe102 745,5109 678,7122 869,820 124,319,613 191,112,0
1.3. Przedsiębiorstwa niefinansowe388 328,8404 427,7401 768,013 439,23,5-2 659,7-0,7
1.4. Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gosp. dom.7 621,07 665,07 770,7149,72,0105,71,4
1.5. Instytucje samorządowe59 860,058 380,058 848,6-1 011,4-1,7468,60,8
1.6. Fundusze zabezpieczenia społecznego0,00,00,00,0.0,0.
2. Zadłużenie netto instytucji rządowych szczebla centralnego310 226,3313 926,7368 133,157 906,818,754 206,417,3
3. Pozostałe pozycje (netto)-414 451,6-457 762,9-476 177,9-61 726,314,9-18 415,14,0
Informacje uzupełniające:
Kurs średni NBP PLN/ 1 EUR4,25854,55234,5424-6,7--0,2
Kurs średni NBP PLN/ 1 USD3,79774,14664,1729-9,9-0,6
Depozyty walutowe zaliczane do M3 (z poz. A.2.) w mln EUR35 826,636 265,136 319,0492,51,453,90,1

(PAP Biznes)

pat/ asa/

Ostatnie wiadomości