Zysk netto j.d. PGE w I kw. '20 wyniósł 432 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2020, 21:01

Zysk netto j.d. PGE w I kw. '20 wyniósł 432 mln zł, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami (opis)

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 432 mln zł wobec 585 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.

Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł 773 mln zł wobec 859 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 1.770 mln zł wobec 1.798 mln zł w I kwartale 2019 roku (spadek o 2 proc. rdr).

EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna spadła o 27 proc. rdr do 497 mln zł, a segmentu Ciepłownictwo o 13 proc. do 342 mln zł, głównie w związku z wyższymi kosztami uprawnień do emisji CO2. EBITDA Dystrybucji spadła do 573 mln zł z 645 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA Energetyki Odnawialnej wzrósł o 17 proc. rdr do 193 mln zł w efekcie zwiększonej produkcji z farm wiatrowych (na poziomie 0,5 TWh, wzrost o 19 proc. rok do roku). EBITDA segmentu Obrót wzrosła o 52 proc. rdr do 218 mln zł, głównie w związku z wyższymi uzyskanymi marżami w taryfach biznesowych.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w I kwartale 2020 roku 12.591 mln zł wobec 9.561 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała, że najważniejszymi czynnikami wpływającymi negatywnie na wynik EBITDA były koszty emisji CO2 (wyższe o ok. 650 mln zł rok do roku głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień EUA), niższy wolumen produkcji na węglu brunatnym (spadek rok do roku o 1,7 TWh), a także mniejsza sprzedaż ciepła (spadek o 1,1 PJ ze względu na wyższe średnie temperatury zewnętrzne).

Czynniki te zostały zniwelowane głównie poprzez produkcję z nowych bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (dodatkowy wolumen 1,8 TWh w porównaniu do I kwartału 2019 roku) i wyższą średnią zrealizowaną cenę energii w segmencie Energetyka Konwencjonalna.

Jak napisano, pomimo panującej pandemii operacyjnie grupa PGE funkcjonuje w pełnej dyspozycji.

"W I kwartale 2020 roku wpływ pandemii na wyniki grupy był jeszcze ograniczony. Efekt spadku zużycia energii elektrycznej i jego wpływ głównie na sprzedaż energii elektrycznej znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Paweł Strączyński, wiceprezes PGE ds. finansowych.

Nakłady inwestycyjne grupy PGE spadły w I kwartale 2020 r. o 5 proc. rdr do ok. 957 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia netto/LTM EBITDA wyniósł na koniec marca 1,96x wobec 1,6x na koniec grudnia 2019 r.

"Kończymy budowę lądowych farm wiatrowych o mocy 100 MW. Kontynuujemy również prace związane z realizacją Programu PV. Intensyfikujemy także prace nad projektem gazowym w Elektrowni Dolna Odra, by być gotowym do realizacji naszych zobowiązań względem Krajowego Systemu Energetycznego od 2024 roku. Ale przede wszystkim skupiamy swoje siły na morskich farmach wiatrowych, które na zawsze zmienią obraz polskiej energetyki, nie tylko w wymiarze naszej Grupy, ale również całej polskiej gospodarki" – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Wyniki PGE za I kwartał są zgodne z ostatnimi szacunkami grupy. 12 maja spółka szacowała, że jej EBITDA w I kwartale wyniosła ok. 1,77 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej ok. 432 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się 1,76 mld zł EBITDA i 493,1 mln zł zysku netto.

(PAP Biznes), #PGE

pel/ osz/

Zobacz także: PGE Polska Grupa Energetyczna SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości