Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2020, 17:24

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej Selvity ustalona na 38 zł

Zarząd Selvita S.A. – jednej z największych usługowych firm biotechnologicznych w Europie, ustalił cenę emisyjną akcji serii C oferowanych w bezprospektowej ofercie publicznej na 38 zł za jedną akcję. W ramach oferty Spółka emituje do 2,38 mln nowych akcji. Środki pozyskane z oferty publicznej Selvita przeznaczy przede wszystkim na akwizycje wybranych europejskich przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization).

W ramach oferty publicznej inwestorzy mogą nabyć do 2 384 245 akcji nowej emisji serii C. Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną akcji serii C, wartość całej oferty sięgnie ponad 90 mln zł.

– Cieszy nas, że przedstawione kilka tygodni temu plany rozwoju na kolejne lata zostały pozytywnie odebrane przez inwestorów. Bardzo duże zainteresowanie ofertą i cena emisyjna zgodna z naszymi oczekiwaniami są miarą reputacji jaką Selvita ma na rynku, a to jeszcze bardziej mobilizuje nas do dalszej pracy – komentuje Bogusław Sieczkowski, współzałożyciel, istotny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu Selvity.

Bezprospektowa oferta akcji serii C przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, będącym inwestorami kwalifikowanymi, na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie Spółki.

Środki pozyskane w wyniku emisji nowych akcji zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności Spółki poprzez przejęcia mniejszych, europejskich CRO oraz zwiększenie własnej powierzchni badawczej.

O Selvicie:

Selvita S.A. jest jedną z wiodących przedklinicznych CRO (ang. Contract Research Organization) w Europie. Spółka świadczy kompleksowe usługi w obszarze odkrywania leków, badań regulacyjnych, a także badań i rozwoju na zlecenie firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, chemicznych oraz agrochemicznych z całego świata. Poprzez Spółkę zależną – Ardigen - wykorzystując algorytmy sztucznej inteligencji, wspiera rozwój medycyny precyzyjnej i spersonalizowanej. Spółka prowadzi działalności od 2007 r. i zatrudnia ponad 500 pracowników, z których 1/3 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie, drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W latach 2014-2019 przychody Spółki wzrosły blisko pięciokrotnie. W 2019 r. Selvita wygenerowała przychody w wysokości 105,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 37% r/r, z czego 91,4 mln zł w segmencie usług (wzrost o 39% r/r) oraz 14,0 mln zł w segmencie bioinformatycznym (wzrost o 23% r/r).

Spółka jest notowana na głównym rynku GPW.

Źródło: Spółka, #SLV

Zobacz także: Selvita SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości