Dług publiczny w '21-'22, w symulacjach dot. powrotu do SRW, wyniesie 52-53 proc. PKB - Czernicki, MF | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 maj 2020, 16:42

Dług publiczny w '21-'22, w symulacjach dot. powrotu do SRW, wyniesie 52-53 proc. PKB - Czernicki, MF

W symulacjach Ministerstwa Finansów dotyczących powrotu do stabilizującej reguły wydatkowej (SRW) dług publiczny w latach 2021-2022 wyniesie 52-53 proc. PKB - powiedział główny ekonomista w resorcie finansów Łukasz Czernicki. W czarnym scenariuszu dług może sięgnąć 55 proc. PKB.

"W momencie, gdy z jednej strony spodziewamy się ubytku wpływów podatkowych, z drugiej strony mamy zwiększone wydatki związane z ratowaniem gospodarki, zakładamy, że dług publiczny nam wzrośnie. Z przygotowanych przez nas symulacji wynika, że dług w relacji do PKB może w takim scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wzrosnąć do 52-53 proc." - powiedział w podkaście MF Czernicki.

"Natomiast w scenariuszu ekstremalnym, czarnym scenariuszu, który obecnie nie jest scenariuszem bazowym, zakładającym bardzo silne tąpnięcie po stronie wpływów podatkowych, istnieje zagrożenie, że moglibyśmy się oprzeć o wartość progu ostrożnościowego 55 proc. w relacji do PKB" - dodał. (PAP Biznes)

pat/ asa/

Ostatnie wiadomości