GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki TEN SQUARE GAMES S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2020, 18:58

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii B spółki TEN SQUARE GAMES S.A.

Uchwała Nr 400/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TEN SQUARE GAMES S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 16.245 (szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki TEN SQUARE GAMES S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 3 czerwca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki TEN SQUARE GAMES S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 3 czerwca 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTSQGM00016".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: Ten Square Games SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości