GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2020, 19:01

GPW: w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

Uchwała Nr 402/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z art. 91 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A., na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, wycofanie z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcji tej spółki, oznaczonych kodem "PLFCHVT00012", nastąpi z dniem 4 czerwca 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na akcje spółki FACHOWCY.PL VENTURES S.A., o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, a niezrealizowane do dnia 3 czerwca 2020 r. (włącznie), tracą ważność.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości