Photon Energy doda 14 MWp nowych mocy wytwórczych do swojego portfela w Australii | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2020, 08:43

Photon Energy doda 14 MWp nowych mocy wytwórczych do swojego portfela w Australii

Spółka pozyskała finansowanie na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp w Leeton, w Nowej Południowej Walii. Photon Energy, działając w modelu EPC, zaprojektuje instalacje, dostarczy niezbędną technologię PV, a po zakończeniu prac instalacyjnych i podłączeniu elektrowni będzie świadczyć usługi O&M, polegające na długoterminowycm zarządzaniu i serwisie aktywów.

Elektrownie zostaną oddane do użytku w IV kwartale 2020 r. i dostarczą ok. 26,8 GWh konkurencyjnej cenowo energii elektrycznej rocznie bezpośrednio na rynek australijski.

Spółki projektowe, zależne od Photon Energy, Leeton Solar Farm Pty Ltd. i Fivebough Solar Farm Pty Ltd., podpisały umowy z Infradebt na finansowanie dłużne dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14 MWp, zlokalizowane w Leeton, w Nowej Południowej Walii.

- Farmy fotowoltaiczne w Leeton będą dwoma największymi projektami, które wejdą do naszego portfolio oraz pierwszymi projektami dostarczającymi energie na warunkach konkurencyjnych rynkowo. Doświadczenie zdobyte podczas eksploatacji elektrowni wykorzystamy do maksymalizacji przychodów na rynku energii - podkreśla Michael Gartner, CTO grupy, dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

Strategia biznesowa Photon Energy pokrywa pełen cykl życia elektrowni fotowoltaicznych. Zgodnie z nią obie elektrownie zostały przeprowadzone od fazy przygotowania dokumentacji projektowej, aż po ich podłączenie do sieci i stanowią dwie pierwsze instalacje PV o skali przemysłowej w portfelu spółki na rynku australijskim. Photon Energy, działając w modelu EPC, zaprojektuje instalacje, dostarczy niezbędne urządzenia, a finalnie je zamontuje. Uruchomienie elektrowni spodziewane jest w IV kwartale
2020 r., po czym usługi świadczone będę długoterminowo w modelu O&M, polegającym na zarządzaniu i serwisie aktywów.

Każda z elektrowni ma moc przyłączeniową do sieci 4,95 MWp AC i moc zainstalowaną 7 MWp DC. Dwustronne moduły fotowoltaiczne elektrowni zostaną zamontowane na jednoosiowych urządzeniach śledzących i dostarczą wytworzoną energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej Essential Energy. Łączna, roczna produkcja energii elektrycznej z obu elektrowni fotowoltaicznych wyniesie 26,8 GWh i będzie sprzedawana na krajowym rynku energii elektrycznej po cenach rynkowych, podobnie jak generowane przez elektrownie certyfikaty dużej generacji (LGC). Grupa nie jest stroną umów dwustronnych na sprzedaż energii (PPA) - purchase power agreements - ale nie wyklucza możliwości wykorzystania tych umów, podobnie jak instrumentów zabezpieczających przyszłe przychody grupy.

- Będziemy aktywnie zarządzać elektrowniami, reagując na zmiany cen rynkowych. W odpowiedzi na stały trend polegający na przechodzeniu z paliw kopalnych na OZE, planujemy także zastosować technologię magazynowania energii, umożliwiając elektrowniom konkurencyjne pozycjonowanie się na rynku - podsumowuje Gartner.

Elektrownie fotowoltaiczne Leeton i Fivebough będą zlokalizowane na obrzeżach Leeton, w sercu obszaru nawadniania rzeki Murrumbidgee. Region ten jest jednym z najbardziej zróżnicowanych krajobrazowo w Australii. Jednocześnie charakteryzuje się dużym zużyciem energii, którą aktualnie importuje z oddalonych o setki kilometrów elektrowni węglowych.

- Jest to kolejny kamień milowy na drodze wzrostu operacyjnego Photon Energy, który w skali globalnej zmniejszy sezonowość generowania przychodów z produkcji energii elektrycznej. Uważamy, że nasze podejście handlowe realizowane w Australii, polegające na sprzedaży energii na bieżąco po cenach rynkowych, można efektywnie zastosować na gruncie europejskim, a także w innych częściach świata - dodaje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

- Infradebt z satysfakcją finalizuje swój udział w finansowaniu farm słonecznych w Leeton. W ciągu ostatnich kilku miesięcy ściśle współpracowaliśmy z Phtoton Energy w celu zapewnienia instrumentu dłużnego, wspierającego rozwój firmy w Australii. Jesteśmy gotowi na współpracę i wsparcie finansowania rozwoju spółki w przyszłości - mówi Alexander Austin, CEO Infradebt.

O Photon Energy:

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 80 MWp, z czego 57,1 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 17,7 MWp na Węgrzech, gdzie docelowa moc ma wynieść 75 MWp do 2021 r. Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 300 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

O Infradebt:

Infradebt to specjalistyczny fundusz, dedykowany projektom infrastrukturalnym, oferujący klientom bezpośredni dostęp do prywatnego rynku długu. Jego beneficjenci korzystają ze stabilnych i bezpiecznych strumieni przychodów właściwych dla danej klasy aktywów. Łączy długoterminowy horyzont inwestycyjny funduszy emerytalnych z potrzebami pożyczkowymi projektów infrastrukturalnych. Dysponuje doświadczonym zespołem w zakresie inwestycji w infrastrukturę globalną, nastawionym na długoterminowy zwrot.

Źródło: Spółka, #PEN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości