Skrót wiadomości - piątek 29 maja, 19.20 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2020, 19:28

Skrót wiadomości - piątek 29 maja, 19.20

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. wzrosły o 2,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2020 r. wzrósł o 2,0 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,2 proc. rdr w IV kwartale 2019 r. - wynika z komunikatu GUS. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w I kwartale rdr PKB wzrósł o 1,9 proc.

Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP zostało przesunięte na 16 czerwca (posiedzenie jednodniowe) z poprzednio planowanej daty 2-3 czerwca - podał NBP na stronie internetowej. Kolejne posiedzenie, pierwotnie planowane na 7-8 lipca, skrócono do jednodniowego - 8 lipca.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2019 roku wyniósł 1.819 zł i był o 5 proc. wyższy niż w 2018 r. - podał w piątek GUS.

Inflacja w czerwcu wyniesie ok. 2,8 proc. rdr i 0,0 proc. mdm - ocenia Ministerstwo Rozwoju, w komentarzu do piątkowych danych GUS.

W II kwartale odnotowany będzie spadek PKB, ale jego skala jest trudna do oszacowania - podało Ministerstwo Rozwoju, komentując dane GUS.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w maju wzrósł względem kwietnia do 72,0 pkt z 67,8 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Bank centralny Rumunii (NBR) obniżył główną stopę procentową o 25 pb do 1,75 proc. - poinformował NBR w komunikacie po nadzwyczajnym posiedzeniu.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w IV spadła o 5,3 proc. mdm - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Produkt Krajowy Brutto Francji spadł o 5,3 proc. w I kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu.

Wydatki konsumentów we Francji w IV 2020 r. mdm spadły o 20,2 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły o 16,9 proc., po korekcie z -17,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny INSEE w Paryżu.

Produkt Krajowy Brutto Włoch spadł o 5,3 proc. w I kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Instituto Nazionale di Statistica ISTAT w II wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Węgier spadł o 0,4 proc. w I kwartale 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w II wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Turcji wzrósł o 0,6 proc. w I kwartale 2020 r. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych i dni roboczych - poinformował urząd statystyczny.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 0,1 proc. w V w ujęciu rdr, po wzroście w IV o 0,4 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w I wyliczeniu.

Produkcja przemysłowa w Japonii w IV 2020 r. spadła o 9,1 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w I wyliczeniu.

W Japonii stopa bezrobocia w IV 2020 r. wyniosła 2,6 proc. wobec 2,5 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Sprzedaż detaliczna w Japonii w IV 2020 r. spadła o 9,6 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 4,6 proc., po korekcie z -4,5 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Deflator PCE w USA w kwietniu wyniósł 0,5 proc. rdr, wobec 1,3 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 0,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w kwietniu poszły w dół o 13,6 proc. mdm po spadku o -6,9 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z -7,5 proc. - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. To największy spadek wydatków w historii.

Zapasy amerykańskich hurtowników w marcu wzrosły o 0,4 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował we wstępnym odczycie Departament Handlu. Oczekiwano spadku wskaźnika o 0,7 proc.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w maju do 32,3 pkt. z 35,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w maju wyniósł 72,3 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu.

Nie wydaje mi się, aby wprowadzenie ujemnych stóp procentowych w USA było dobrym pomysłem – powiedział w piątek prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell podczas wideokonferencji. Powell dodał, że druga fala pandemii koronawirusa to realne zagrożenie.

BUDŻET, DŁUG

Narodowy Bank Polski na piątkowym przetargu, w ramach operacji podstawowej, sprzedał 7-dniowe bony za 150,8 mld zł - podał bank w komunikacie.

NBP planuje w czerwcu przeprowadzić 2 przetargi obligacji typu outright buy - 10 i 24 czerwca. - podał NBP w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na czerwiec przewiduje regularne emisje 7-dniowych bonów. NBP może w czerwcu przeprowadzić operacje repo, jeżeli uzna to za konieczne.

Ministerstwo Finansów w czerwcu planuje 2 przetargi zamiany obligacji (5 i 25 VI), nie planuje przetargów sprzedaży obligacji i bonów - podał resort finansów w komunikacie.

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec maja wyniósł ok. 100 mld zł - napisał w komentarzu do planu podaży SPW na czerwiec wiceminister finansów Piotr Nowak.

W kwietniu inwestorzy zagraniczni zmniejszyli udział w polskich obligacjach o 12,9 mld zł do 139,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w kwietniu 2020 roku spadła o 15,6 proc. mdm i wyniosła 867,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

GIEŁDA

Choć przez całą piątkową sesję WIG20 pozostawał pod kreską, głównie za sprawą notowań banków, to na koniec dnia zdołał wyjść na plus, przy obrotach przekraczających 2 mld zł.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,24 proc. osiągając poziom 1.722,65 pkt., WIG zniżkował o 0,03 proc. do 48.127,64 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 1,13 proc. do 3.359,44 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,44 proc. do 12.436,91 pkt.

SPÓŁKI

Słabsza kondycja banków wynikająca między innymi z obniżek stóp procentowych przez RPP sprawia, że PZU będzie się zastanawiał, jaka powinna być jego docelowa obecność w segmencie bankowym. PZU nie widzi konieczności dokapitalizowania Alior Banku - poinformował wiceprezes ds. finansowych Grupy PZU Tomasz Kulik.

Niższa szkodowość w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych była zjawiskiem krótkoterminowym i jednorazowym, a obecnie poziomy szkodowości wracają do stanu sprzed pandemii. PZU spodziewa się rosnących kosztów likwidacji szkód - poinformowała członek zarządu PZU SA Elżbieta Häuser-Schöneich.

Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł z 747 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Zysk okazał się 80 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 573 mln zł. PZU zawiązało dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł.

Grupa Energa prowadzi przegląd swojej strategii rozwoju w związku z wejściem do spółki PKN Orlen - poinformowali przedstawiciele zarządu Energi. Enea i Energa wkrótce poinformują o wynikach prowadzonych analiz dotyczących projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka.

Energa spodziewa się negatywnego wpływu trwającej pandemii na wyniki grupy - poinformowali przedstawiciele zarządu Energi.

Grupa Energa szacuje, że miała w I kwartale 2020 r. 568 mln zł EBITDA wobec 554 mln zł rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Analitycy spodziewali się 580,5 mln zł EBITDA.

Fitch obniżył długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej (IDR) Energi do "BBB-" z "BBB", z perspektywą stabilną - podały spółka oraz agencja w komunikatach. Fitch usunął rating spółki z negatywnej listy obserwacyjnej (RWN).

CD Projekt nie planuje w najbliższej przyszłości dual-listingu na giełdzie innej niż GPW, ale nie wyklucza, że w przyszłości mógłby rozważyć taki krok - poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt spodziewa się, że w związku ze skutkami pandemii, udział cyfrowej dystrybucji w sprzedaży nowej gry w pierwszym miesiącach po premierze będzie nieco wyższy niż spółka zakładała wcześniej - poinformował członek zarządu Michał Nowakowski.

Przedstawiciele mediów i inni liderzy opinii będą mogli w czerwcu po raz pierwszy wypróbować nową grę CD Projektu, "Cyberpunk 2077" - podali przedstawiciele spółki. Firma spodziewa się, że sytuacja na największych rynkach dystrybucji fizycznej gier podczas wrześniowej premiery "CP 2077" wróci do normy, po perturbacjach związanych z pandemią COVID-19.

Grupa Asseco Poland ma 20 proc. wyższy backlog niż przed rokiem, dlatego z optymizmem patrzy na kolejne kwartały, pomimo niepewności związanej z pandemią Covid-19. Grupa wchodzi na rynek niemiecki z ofertą dla banków, deklaruje też gotowość do kolejnych przejęć - poinformowali przedstawiciele spółki.

Kernel Holding w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 miał 25 mln USD straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 26 mln USD zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie.

PGNiG zawarł ze spółką Polskie LNG umowę regazyfikacji w ramach przeprowadzonej procedury Open Season dla terminalu LNG w Świnoujściu - podał PGNiG w komunikacie.

Sierra Gorda zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki o wartości 200 mln USD zabezpieczonej gwarancją właścicieli - podał KGHM w komunikacie.

Dla firm z sektora oil&gas czasy kryzysu są trudne, muszą dywersyfikować działalność i tą drogą pójdzie też PGNiG - powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. Jako obszary zainteresowania wskazał m.in. na paliwa alternatywne, w tym wodór oraz ciepłownictwo.

mBank skierował zaproszenia do przedstawienia do wykupu obligacji trzech serii wyemitowanych przez mBank i mFinance France - podał bank w komunikacie.

Comp nie wyklucza wypracowania w 2020 roku zakładanych co najmniej 130 mln zł EBITDA, ale ocenia że jest to ambitny cel. By ocenić wpływ epidemii na całoroczne wyniki, grupa będzie potrzebowała minimum jednego miesiąca normalnego funkcjonowania - poinformował PAP Biznes prezes Robert Tomaszewski. Zdaniem prezesa, przesunięcie terminów fiskalizacji online nie musi mieć wpływu na wyniki grupy w całym 2020 roku.

Boryszew ocenia, że poziom produkcji w ponownie uruchomionych zakładach automotive nie jest jeszcze satysfakcjonujący, ale spodziewa się jego wzrostu w czerwcu i lipcu - wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Lisieckiego podczas piątkowej wideokonferencji.

Boryszew spodziewa się finalizacji transakcji sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin w trzecim kwartale 2020 roku - poinformował prezes Piotr Lisiecki podczas piątkowej wideokonferencji.

Grupa Amica planuje zmniejszenie inwestycji w 2020 roku z ok. 100 mln zł planowanych wcześniej - poinformował podczas wideokonferencji członek zarządu spółki Michał Rakowski.

Grupa Amica widzi ożywienie w zamówieniach w maju i czerwcu. W kwietniu obroty spółki w Polsce spadły ponad 25 proc. - poinformowali podczas wideokonferencji członek zarządu Amiki Michał Rakowski.

Grupa Agora wypracowała w pierwszym kwartale 44,6 mln zł wyniku EBITDA, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 42,7 mln zł wobec 5 mln zł straty przed rokiem.

Agora spodziewa, że spadki wydatków reklamowych w tym roku będą największe w przypadku reklamy zewnętrznej, prasowej oraz kinowej, a najmniejsze w internecie - podali przedstawiciele grupy podczas piątkowej wideokonferencji. Należąca do Agory sieć kin Helios nie podjęła jeszcze decyzji o terminie ponownego otwarcia obiektów.

Agora szacuje, że wskutek pandemii w 2020 r. przychody grupy mogą istotnie się zmniejszyć, a wynik operacyjny będzie ujemny - podała spółka w raporcie kwartalnym. Firma spodziewa się jednocześnie, że w drugim i trzecim kwartale wygeneruje 185 mln zł oszczędności.

Kruk liczy, że spłaty klientów w maju nie powinny być gorsze niż obserwowane w kwietniu. Spółka spodziewa się, że w kolejnych miesiącach nadal będzie niewiele inwestować w nowe portfele, do większych inwestycji dojść może pod koniec 2020 roku - poinformowali w piątek przedstawiciele spółki.

PlayWay wypracował w pierwszym kwartale 2020 roku 23,5 mln zł EBITDA, o 14,5 proc. mniej od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 89 proc. rok do roku.

Zarząd Radpolu uważa, że cena 1,32 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF nie odpowiada wartości godziwej - podał Radpol w komunikacie.

BoomBit patrzy na 2020 rok z bardzo dużym optymizmem, po tym jak w pierwszym kwartale zysk netto spółki wyniósł 6,4 mln zł wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w komunikacie prasowym.

Projprzem Makrum chce wypłacić z zysku netto za 2019 rok 3,6 mln zł dywidendy, co daje 0,60 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Hydrotoru rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić 2,4 mln zł.

Rada nadzorcza Feerum pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za 2019 r. Zarząd proponuje wypłatę 4,77 mln zł, co daje 0,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Bogdanka podpisała aneks do umowy sprzedaży węgla ze spółką Enea Elektrownia Połaniec - podała Bogdanka w komunikacie. Termin obowiązywania umowy został przedłużony o dwa lata, do 31 grudnia 2023 r.

Jeden z głównych akcjonariuszy Wadeksu Tomasz Skrzypczak złożył projekt uchwały na ZWZ, zakładający wypłatę przez spółkę 0,4 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,32 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Atal wprowadza do sprzedaży 248 mieszkań w Krakowie w ramach inwestycji Atal Aleja Pokoju - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd MFO rekomenduje, by z zysku netto za 2019 rok nie wypłacać dywidendy z powodu niepewności gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa - poinformowała spółka w komunikacie. Całość zeszłorocznego zysku w wysokości 25,4 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł w okresie styczeń-kwiecień do 36,55 proc. całego rynku wobec 41,52 proc. w analogicznym okresie ub. roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w akcje Play Communications do 5,58 proc. - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Decory zdecydowali, że spółka wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2019 roku - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 15,8 mln zł.

Akcjonariusze Decory zdecydowali o upoważnieniu zarządu do skupu akcji w celu umorzenia za maksymalnie 36 mln zł - podała spółka.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex chce przeznaczyć zysk za 2019 r. w kwocie 7,3 mln zł w całości na kapitał zapasowy - wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia spółki zwołanego na 25 czerwca.

Spółki kontrolowane przez Auga Group podpisały umowy nabycia wszystkich akcji spółki Grybai, producenta konserw, za cenę ok. 1,5 mln euro - podała Auga Group w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych szacuje, że po wprowadzeniu stanu pandemii oraz ograniczeń liczba nowo zawartych umów w segmencie B2C na poziomie grupy spadła o 15-20 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego - podała spółka w komunikacie prasowym. Zarząd ocenia, że utrzymanie tempa pozyskania nowych próbek, jak również rentowności na ubiegłorocznym poziomie będzie trudne do osiągnięcia.

Alior Bank szacuje, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżkach stopy referencyjnej NBP oraz o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej spowodują łącznie obniżenie wyniku netto grupy o około 116-133 mln zł kwartalnie - podał bank w komunikacie.

Spółki tworzące grupę PKP wypracowały zysk netto w wysokości ponad 550 mln zł, a wynik EBITDA ukształtował się na poziomie przekraczającym 1,2 mld zł - poinformowała w piątkowym komunikacie spółka PKP SA.

WALUTY

Kurs EUR/PLN będzie budował nowy przedział wahań i w krótszym terminie pozostanie między 4,43 a 4,47 - oceniają analitycy. Rentowności krajowych 10-latek mogą przejściowo testować poziom 1 proc., który w dłuższym terminie będzie ograniczał przedział wahań od dołu. Krótki koniec krzywej pozostanie w okolicach zera.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4503 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1136 USD i 119,29 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw spadają przed ogłoszeniem ważnych decyzji przez prezydenta Donalda Trumpa w sprawie Chin - informują maklerzy.

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie drożeje. To dobry tydzień i dobry miesiąc dla tego metalu, bo zanotuje on zarówno tygodniową jak i miesięczną zwyżkę. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME zyskuje 0,2 proc. wobec 5.332,50 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Brak komunikacji RPP z rynkami oraz niespójne z późniejszymi decyzjami wypowiedzi członków Rady uniemożliwiają rzetelną ocenę perspektyw polityki monetarnej i niszczą wiarygodność banku centralnego - ocenili w raporcie ekonomiści Banku Millennium.

RPP nie podniesie stóp procentowych do 2022 r. - ocenili w nocie analitycy Goldman Sachs.

CPI będzie obniżać się powoli, natomiast inflacja bazowa utrzyma się na podwyższonym poziomie - oceniają ekonomiści po piątkowym szacunku flash CPI. Niektórzy z nich wskazują na możliwość wystąpienia deflacji w kolejnych miesiącach.

Polska nie zdoła uniknąć w 2020 roku recesji - oceniają ekonomiści. Ich zdaniem najgłębszego spadku aktywności należy oczekiwać w II kwartale, kiedy to PKB skurczy się o 8-10 proc.

Indeks blue chipów odrabiał w maju straty po silnej fazie przeceny zapoczątkowanej pod koniec lutego, której tegoroczne dno wypadło w połowie marca. WIG20 zakończył miesiąc ok. 5 proc. zyskiem. Indeks naśladował zachowanie głównych rynków zagranicznych, gdzie m. in. S&P 500 zamknął miesiąc ok. 10 proc. poniżej historycznego rekordu. Inwestorom towarzyszyły dobre nastroje, związane z odmrażaniem gospodarek po lockdownie w wyniku koronawirusa.

Zysk netto grupy PZU w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 116 mln zł i był 80 proc. poniżej oczekiwań, a wyniki obciążył dodatkowy odpis na Alior Bank w wysokości 516 mln zł. Analitycy zwracają uwagę na wyniki działalności ubezpieczeniowej, które były powyżej oczekiwań, a potencjalna negatywna reakcja kursu może byc dobrym momentem na zwiększenie pozycji w spółce.

Wyniki CD Projektu za pierwszy kwartał okazały się wyższe od konsensusu, głównie dzięki większemu od oczekiwań wzrostowi popularności serii gier "Wiedźmin" po emisji serialu Netfliksa - oceniają analitycy. Eksperci dodają, że spółce pomagała również izolacja związana z pandemią COVID-19, co przełoży się również na wyniki II kw. Kurs rośnie o godz.9.22 o 2,2 proc. do 407,7 zł.

Kurs Dino Polska, właściciela sieci supermarketów, jest blisko historycznych maksimów, a w wysokiej wycenie - zdaniem analityków - są już w dużym stopniu dyskontowane dobre perspektywy dla spółki. W ich ocenie Dino pozostanie spółką wzrostową, choć dynamiki wyników mogą być niższe niż w I kw. Notowania wspierają zakupy akcji przez głównego właściciela.

Kryzys to najlepszy czas na dokonanie zmian w swoim portfelu inwestycyjnym - powiedział PAP Biznes Borno Janekovic, prezes Franklin Templeton Investments w Polsce. Zwrócił uwagę na spółki technologiczne, jako głównych beneficjentów nachodzących zmian gospodarczych i społecznych.

Wraz z powracającym popytem należy spodziewać się kolejnych podwyżek cen paliw na stacjach - prognozują autorzy raportu e-petrol.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Biuro Informacji Kredytowej nie obserwuje obecnie istotnego pogorszenia spłacalności kredytów. Do znaczącego pogorszenia może dojść pod koniec 2020 roku, a najbardziej narażony na to jest segment pożyczek pozabankowych oraz wysokokwotowe kredyty gotówkowe i mieszkaniowe - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes BIK Mariusz Cholewa.

Polacy robią w centrach handlowych zakupy o 40-50 proc. mniejsze niż rok temu - wynika z analizy zmian odwiedzalności oraz obrotów firm handlowych i usługowych zrzeszonych w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Ministerstwo Finansów zaproponowało wydłużenie terminu wpłaty zaliczek podatkowych, a wprowadzenie tego typu rozwiązania będzie maksymalnie kosztować sektor finansów publicznych 4,8 mld zł miesięcznie - podano w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia.

Banki udzieliły w kwietniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.809 mln zł wobec 5.445 mln zł w marcu - podał NBP.

Banki udzieliły w kwietniu kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 2.624 mln zł wobec 4.976 mln zł w marcu - podał NBP.

Wraz z powracającym popytem należy spodziewać się kolejnych podwyżek cen paliw na stacjach - prognozują autorzy raportu e-petrol.

Początek czerwca może przynieść podwyżki cen paliw na stacjach średnio do 5 groszy na litrze - prognozują analitycy BM Reflex.

Francuski koncern samochodowy Renault zwolni 15 tys. osób na świecie, w tym 4,6 tys. we Francji, w ramach restrukturyzacji, która ma przynieść oszczędności rzędu 2,15 mld euro w ciągu trzech lat - poinformowała w piątek w komunikacie dyrektor generalna firmy Clotilde Delbos.

Niemiecki koncern Volkswagen poinformował w piątek, że zainwestuje 2,1 mld euro w produkcje samochodów elektrycznych w Chinach i kupi udziały w dwóch lokalnych firmach, by zwiększyć obecność na największym rynku motoryzacyjnym świata.

Tylko 197 samochodów osobowych wyprodukowano w kwietniu w Wielkiej Brytanii, co oznacza spadek o 99,7 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 roku i najniższą liczbę od zakończenia II wojny światowej - podało w piątek stowarzyszenie producentów i sprzedawców samochodów SMMT.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Premier Mateusz Morawiecki wyraził w piątek przekonanie, że Polska znajduje się na dobrej drodze do zwalczenia epidemii COVID-19, a nowe zasady bezpieczeństwa, które mają wkrótce zacząć obowiązywać, okażą się wystarczające, by trzymać epidemię pod kontrolą.

Podpisy poparcia dla kandydatów można zbierać dopiero w kampanii wyborczej; mówię o tym od wielu tygodni - podkreślił w piątek Rafał Trzaskowski. Dodał, że słyszy o "oddolnych akcjach" zbierania podpisów dla niego. Obarczył rząd winą za, jak to ujął, chaos związany z wyborami prezydenckimi.

Trzy wnioski do CBA o kontrole: w ministerstwach zdrowia i nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie ewentualnej korupcji podczas działalności obecnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego złożył w CBA kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Przez swoją kadencję prezydent Andrzej Duda milczał w wielu ważnych sprawach. Z tych 5 lat prezydentury zapamiętamy oprawioną w złotą ramę podobiznę prezydenta w urzędzie wojewódzkim w Gdańsku – mówiła w piątek posłanka PO Agnieszka Pomaska.

UE musi mówić jednym głosem w relacjach z partnerem tak silnym, jak Chiny – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas piątkowej wideokonferencji ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE. Zwrócił uwagę, że chiński rynek jest zamknięty dla produktów europejskich.

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2035 osób. Wyzdrowiało 10.692 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie – poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.

Na obecność koronawirusa przebadano dotąd 873 456 próbek pobranych od 798 476 osób – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 26, 7 tys. testów – przekazał resort.

W Polsce w piątek stwierdzono łącznie 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, zmarło 13 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 23.154 zachorowań i 1051 zgonów.

Ponad 230 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono minionej doby wśród górników. Najwięcej - 196 - w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Zofiówka. Łącznie na Covid-19 choruje obecnie blisko 3,9 tys. górników z kilkunastu kopalń trzech spółek węglowych.

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 192 osób, w tym 93 na Śląsku. W sumie zanotowano dotąd 23 155 przypadki – podało w piątek wieczorem Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał także, że zmarło kolejne osiem osób; łącznie od początku epidemii - 1 051.

Piotr Woźny zrezygnował w piątek z szefowania Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dowiedziała się w piątek PAP. Sam zainteresowany potwierdził tę informację.

Marzena Paczuska złożyła w piątek rezygnację z funkcji członka Zarządu Telewizji Polskiej - poinformował portal Wirtualnemedia.pl. 10 marca została ona zawieszona na 3 miesiące w czynnościach członka Zarządu TVP.

Będzie możliwy powrót kibiców piłkarskich od 19 czerwca w odpowiednich procedurach; kibice będą mogli zająć do 25 proc. miejsc na stadionach - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Przyrodnicy szacują, że zbiorą z miejskich pasiek około 350 litrów miodu. Posłuży on do zbadania stanu środowiska w Kielcach. Jak powiedział PAP Krzysztof Antoszewski z Ligi Ochrony Przyrody, każdy ul jest swoistą stacją monitorującą skażenie.

Ograniczenia wprowadzone w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19 wyraźnie widoczne są w wynikach przewozowych na kolei. W kwietniu 2020 r. pociągami podróżowało niewiele ponad 6 mln pasażerów - to o 77 proc. mniej niż przed rokiem - poinformował w piątek Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska zaproponowała w piątek utworzenie nowego funduszu o wartości 15 miliardów euro w celu inwestowania w strategiczne spółki, które zostały osłabione w wyniku kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Choć pierwotny projekt Komisji Europejskiej ws. przyszłego budżetu UE mówił o stopniowym wycofywaniu się z rabatów, najnowszy zakłada, że potrwa to o wiele dłużej. "Rabaty mogą okazać się kluczowe w osiągnięciu kompromisu w sprawie budżetu" - mówi jeden z unijnych dyplomatów.

UE wyraża głębokie zaniepokojenie krokami podjętymi przez Chiny 28 maja wobec Hongkongu - powiedział w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, komentując decyzję chińskiego parlamentu, na mocy której prawo o bezpieczeństwie narodowym ma zostać opracowane w Pekinie.

Francuskie ministerstwo zdrowia podało w czwartek, że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła o 3.325, do 149.071. Wyjaśniło, że powodem tak wysokiego wzrostu liczby infekcji jest włączenia danych z nowego systemu StopCovid.

W maju nie stwierdzono we Francji zwiększonej śmiertelności w stosunku do poprzednich lat, w przeciwieństwie do sytuacji w marcu i kwietniu, podczas szczytu pandemii koronawirusa w tym kraju - pokazują dane przedstawione w piątek przez urząd statystyczny INSEE.

W Niemczech wW ciągu ostatniej doby zdiagnozowano 741 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 39 zakażonych osób - podał w piątek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Całkowita liczba zakażonych przekroczyła 180 tys.

Według wstępnych danych, w kwietniu zmarło w Niemczech co najmniej 82 246 osób czyli o 5 942 i o 8 proc. więcej niż wynosi średnia dla tego miesiąca z ubiegłych czterech lat - poinformował w piątek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) z siedzibą w Wiesbaden.

Szef włoskiego Instytutu Zdrowia Silvio Brusaferro przedstawił w piątek hipotezę, że dane wskazują na to, iż należy przewidywać drugą falę epidemii koronawirusa na jesieni. Jego zdaniem może dojść do połączenia tego patogenu z innymi wirusami.

W Hiszpanii w ciągu ostatniej doby zmarły z powodu Covid-19 dwie osoby - poinformował resort zdrowia tego kraju. Z kolei w sąsiedniej Portugalii ministerstwo zdrowia ocenia, że podczas ostatnich 24 godzin wskutek infekcji koronawirusem nastąpiło 14 zgonów.

Premier Danii Mette Frederiksen poinformowała w piątek, że jej kraj przyspieszając łagodzenie restrykcji związanych z pandemią koronawirusa otworzy od 15 czerwca swoje granice dla mieszkańców sąsiednich Niemiec, a także Norwegii i Islandii.

Na Ukrainie 429 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto minionej doby , 10 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 495 wyzdrowiało - podał w piątek resort ochrony zdrowia. Bilans zainfekowanych wzrósł do 22 811, zgonów do 679, a wyleczonych do 8.934.

Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę 500 mln euro pożyczki dla Ukrainy w ramach programu pomocy makrofinansowej. Od 2014 roku UE udzieliła Ukrainie 3,8 mld euro takich kredytów. Teraz przeznaczy też 1,2 mld euro na pożyczkę dla Kijowa w związku z pandemią koronawirusa.

Trzy pierwsze hotele w największym bułgarskim kurorcie czarnomorskim Słoneczny Brzeg zostały otwarte - poinformował w piątek portal Standart. Według Krajowego Sztabu Operacyjnego fala Covid-19 na Bałkanach systematycznie słabnie.

W Wielkiej Brytanii o 324 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa , co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi 38 161 - poinformował w piątek po południu brytyjski rząd.

W Rosji 232 pacjentów z Covid-19 zmarłow ciągu ostatniej doby - poinformował w piątek sztab ds. walki z epidemią. Jest to najwyższy dobowy wskaźnik zgonów, poprzedniej doby zmarły 174 osoby. Łączna liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła tym samym do 4374.

W Brazylii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 26.417 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa, tym samym liczba zakażonych Covid-19 wzrosła do 438.238 - poinformowało ministerstwo zdrowia.

w Meksyku 3377 nowych infekcji koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby, a na Covid-19 zmarło kolejnych 447 chorych - informują władze medyczne. Łącznie w kraju odnotowano 81 400 zakażeń, a pandemia pochłonęła w tym kraju już 9044 ofiar.

W Stanach Zjednoczonych 1297 osób zmarło w ciągu minionej dobyz powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do ponad 101,5 tys.

Prezydent USA Donald Trump podpisał w czwartek rozporządzenie wykonawcze dotyczące mediów społecznościowych. Ma ono skutkować m.in. możliwością obarczenia serwisów odpowiedzialnością prawną w przypadku moderowania wpisów.

Władze Twittera poinformowały w piątek o "ukryciu" wpisu prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczącego strzelania do demonstrantów plądrujących sklepy w Minneapolis. Serwis uznał, że tweet gloryfikuje przemoc z uwagi na historyczny kontekst wypowiedzi Trumpa.

Co najmniej siedem osób zostało postrzelonych w nocy z czwartku na piątek w Louisville w stanie Kentucky podczas protestów, których uczestnicy żądali ukarania winnych śmierci czarnoskórej Breonny Taylor, zastrzelonej przez policjantów w swoim domu w marcu tego roku.

Chiny zaatakują Tajwan, jeśli nie będzie innej możliwości powstrzymania jego secesji – oświadczył w piątek jeden z najważniejszych chińskich generałów Li Zuocheng, zaostrzając retorykę w odniesieniu do wyspy uznawanej przez Pekin za zbuntowaną prowincję.

Chiny są zagrożeniem, Xi Jinping jest dyktatorem - stwierdził w wywiadzie dla dziennika "La Repubblica" miliarder i filantrop George Soros. Dodał, że państwa Unii powinny porzucić naiwne przekonanie o konieczności bliskiej współpracy z Pekinem.

Jak poinformowało w piątek greckie ministerstwo turystyki, obywatele 29 państw - wśród których nie ma jednak Polski - będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania przy przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusowym.

(PAP Biznes)

osz/ ana/ asa/

Ostatnie wiadomości