GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B1 spółki PURE BIOLOGICS SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 cze 2020, 08:22

GPW: wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B1 spółki PURE BIOLOGICS SA

Uchwała Nr 409/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B1 spółki PURE BIOLOGICS S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PURE BIOLOGICS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji serii A,

2) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji serii B1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości