Ryvu Therapeutics: fundusze biotechnologiczne zapewniły dodatkowe finansowanie w kwocie 44,5 mln GBP dla spółki NodThera | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 cze 2020, 09:42

Ryvu Therapeutics: fundusze biotechnologiczne zapewniły dodatkowe finansowanie w kwocie 44,5 mln GBP dla spółki NodThera

Ryvu Therapeutics, jedna z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie, działająca w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii nowotworowych, poinformowała, że spółka NodThera, w której Ryvu ma udziały, pozyskała finansowanie poprzez emisję akcji serii B o wartości 44,5 mln GBP (blisko 227 mln PLN). Wśród nowych inwestorów znalazły się fundusze należące do największych koncernów farmaceutycznych na świecie. Łącznie projekt inhibitorów inflamasomu rozpoczęty przez zespół Ryvu i rozwijany dalej w ramach NodThera pozyskał dotąd łącznie 80,8 mln GBP (około 400 mln PLN) finansowania.

Nowymi inwestorami partycypującymi w rundzie finansowania akcji serii B są globalne fundusze biotechnologiczne takie jak Novo Holdings A/S (fundusz koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk), Cowen Healthcare Investments, oraz Sanofi Ventures (fundusz koncernu farmaceutycznego Sanofi). W podwyższeniu biorą udział również obecni akcjonariusze F-Prime Capital Partners, 5AM Ventures, Sofinnova Partners i Epidarex Capital. Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach całej serii B udziały Ryvu Therapeutics wyniosą 4,8%.

NodThera powstała w 2016 r., kiedy Ryvu Therapeutics (wówczas jako Selvita) wspólnie z Epidarex Capital stworzyło spółkę, do której wniosło prawa własności intelektualnej dotyczące projektu SEL212. Jednym z udziałowców w Epidarex Capital jest Eli Lilly, globalna firma farmaceutyczna. Eli Lilly jest również bezpośrednim udziałowcem w NodThera.

Głównym obszarem działania NodThera jest odkrywanie i rozwój innowacyjnych inhibitorów inflamasomu NLRP3. Inflamasomy są wielkocząsteczkowymi kompleksami białkowymi obecnymi w cytoplazmie komórkowej, zdolnymi do rozpoznawania różnorodnych środowiskowych sygnałów zagrożenia i uważane są za istotną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu. Nadmierna aktywacja inflamasomu NRLP3 odgrywa istotną rolę w patogenezie szeregu chorób, będących znaczącym obciążeniem dla obecnych systemów opieki zdrowotnej, takich jak: cukrzyca typu II, dna moczanowa, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Alzheimera czy choroby nowotworowe.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że do grona inwestorów w NodThera dołącza uznana, międzynarodowa grupa doświadczonych inwestorów. Selektywne inhibitory inflamasomu NLRP3 są jedną z najbardziej atrakcyjnych i obiecujących strategii walki z chorobami spowodowanymi przewlekłym stanem zapalnym, a NodThera wyrasta na pioniera badań w tym obszarze. Jednocześnie jesteśmy bardzo dumni z tego, że badania zainicjowane w laboratoriach Ryvu mają wielką szansę na rozwinięcie się w terapię, która może pomóc wielu pacjentom cierpiącym na szereg chorób przewlekłych” – komentuje dr Krzysztof Brzózka, dyrektor ds. naukowych i wiceprezes Ryvu Therapeutics.

O NodThera:

NodThera to firma biotechnologiczna zajmująca się odkrywaniem i rozwojem inhibitorów inflamasomu nowej generacji NLRP3 do leczenia chorób wywołanych przewlekłym stanem zapalnym. Firmą kieruje zespół zarządzający, który łączy obszerną wiedzę w zakresie inhibicji inflamasomu NLRP3 z bogatym doświadczeniem w zakresie odkrywania i opracowywania leków. NodThera buduje pipeline projektów drobnocząsteczkowych inhibitorów NLRP3 dzięki wysoce zróżnicowanemu podejściu nowej generacji, które opiera się i poprawia istniejące zrozumienie biochemii NLRP3 i jej roli w stanach zapalnych. Inwestorami Spółki są partnerzy Novo Holdings, Cowen Healthcare Investments, Sanofi Ventures, Eli Lilly , Sofinnova, 5AM Ventures, Epidarex Capital, F-Prime Capital Partners. Ryvu Therapeutics (wówczas Selvita) zostało akcjonariuszem spółki w sierpniu 2016 r. poprzez wniesienie do projektu platformy badań immunologicznych.

O Ryvu Therapeutics:

Ryvu Therapeutics S.A. jest polską firmą biotechnologiczną rozwijającą innowacyjne małocząsteczkowe związki o potencjale terapeutycznym w onkologii. Najbardziej zaawansowanym projektem Spółki, do którego posiada pełnię praw, jest SEL120, pierwszy w swojej klasie, małocząsteczkowy inhibitor CDK8, znajdujący się obecnie w fazie 1b badania klinicznego u pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) lub zespołem mielodysplastycznym wysokiego ryzyka (HR-MDS). Drugim klinicznym projektem Spółki jest SEL24/MEN1703, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3, w którym zakończono fazę I badań klinicznych u pacjentów z oporną postacią ostrej białaczki szpikowej (AML). Na mocy zawartej umowy licencyjnej projekt jest rozwijany przez włoską Grupę Menarini. Pozostałe projekty Ryvu, rozwijane w ramach prowadzonej platformy badawczo-rozwojowej, skupiają się na nowych celach onkologicznych w obszarze inhibitorów kinaz, syntetycznej letalności, immunoonkologii oraz metabolizmu i immunometabolizmu nowotworów.

Spółka Ryvu Therapeutics została założona w 2007 r. (wcześniej działała jako Selvita S.A.), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie. Ryvu Therapeutics S.A. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a w marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.

Źródło: Spółka, #RVU

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości