GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki 11 BIT STUDIOS S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 cze 2020, 19:56

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki 11 BIT STUDIOS S.A.

Uchwała Nr 470/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki 11 BIT STUDIOS S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest

do 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki

11 BIT STUDIOS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie i zgodnie z warunkami określonymi w Uchwale

Nr 05/06/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia

7 czerwca 2017 r. - pod warunkiem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki 11 BIT STUDIOS S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PL11BTS00015", jednak

nie wcześniej niż z dniem 3 lipca 2020 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: 11 bit studios SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości