GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki PLANTWEAR S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 cze 2020, 19:56

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki PLANTWEAR S.A.

Uchwała Nr 471/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A1 oraz B spółki PLANTWEAR S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki

PLANTWEAR S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A1,

2) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii B.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Ostatnie wiadomości