Skrót wiadomości - wtorek 30 czerwca, 19.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
30 cze 2020, 19:08

Skrót wiadomości - wtorek 30 czerwca, 19.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. wzrosły o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash.

Nadwyżka na rachunku bieżącym po I kwartale 2020 r. wyniosła 4.488 mln euro wobec 1.924 mln euro nadwyżki, po korekcie, w IV kwartale 2019 r. - podał Narodowy Bank Polski.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec I kw. 2020 r. wyniosła minus 234.801 mln euro wobec minus 267.554 mln euro na koniec IV kw. 2019 r. po korekcie - podał we wtorek Narodowy Bank Polski.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły w czerwcu o 0,3 proc. w ujęciu rdr, po wzroście w maju o 0,1 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w pierwszym wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Hiszpanii spadł o 5,2 proc. w I kw. 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny Instituto Nacional de Estadistica (INE) w finalnych danych. Odczyt jest bez zmian wobec wstępnych szacunków.

Produkt Krajowy Brutto Czech spadł o 3,4 proc. w I kw. 2020 r. kdk - poinformował urząd statystyczny w finalnych danych. Wstępnie podawano, że PKB spadł o 3,3 proc. kdk.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 50,9 pkt. wobec 50,6 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, w czerwcu 2020 r. wyniósł 54,4 pkt. wobec 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów.

Produkcja przemysłowa w Japonii w maju 2020 r. spadła o 8,4 proc. mdm - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w pierwszym wyliczeniu. Rynek spodziewał się spadku o 5,9 proc. mdm, po spadku w kwietniu o 9,8 proc.

W Japonii stopa bezrobocia w maju 2020 r. wyniosła 2,9 proc. wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Indeks cen domów S&P/Case-Shiller wzrósł w kwietniu o 3,98 proc. rdr i wyniósł 222,21 pkt.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w czerwcu do 36,6 pkt. z 32,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podał MNI, dostawca danych.

Indeks zaufania amerykańskich konsumentów wzrósł w czerwcu do 98,1 pkt. wobec 85,9 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 86,6 pkt. - wynika z raportu Conference Board.

BUDŻET, DŁUG

Państwowy Dług Publiczny na koniec I kw. 2020 r. wyniósł 1.045.473,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,5 proc. (54.532,9 mln zł) kdk - podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Ministerstwo Finansów emituje 3-letnie obligacje benchmarkowe nominowane w euro - wynika z komunikatu resortu finansów.

NBP planuje w lipcu przeprowadzić dwa przetargi obligacji typu outright buy - 8 i 22 lipca - podał NBP w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na lipiec przewiduje regularne emisje 7-dniowych bonów. NBP może w lipcu przeprowadzić operacje repo, jeżeli uzna to za konieczne.

Minister finansów Tadeusz Kościński zapewnił we wtorek na Twitterze, że nie ma w planach podwyższania podatków.

Polski Fundusz Rozwoju wypłacił do tej pory firmom 54,8 mld zł w ramach programów pomocowych w związku z epidemią koronawirusa - poinformował PFR na Twitterze. Z pomocy skorzystało 301.552 firmy zatrudniające 2,83 mln osób.

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski spadło w I kwartale 2020 roku do 299.341 mln euro z 314.120 mln euro w IV kw. 2019 r. po korekcie - podał NBP.

Ministerstwo Finansów w lipcu planuje po jednym przetargu sprzedaży obligacji (23 VII) i zamiany obligacji (9 VII), nie planuje przetargów bonów - podał resort finansów w komunikacie.

W III kwartale 2020 r. na rynku krajowym MF planuje przeprowadzić 1-2 przetargi sprzedaży obligacji łącznie na 5-12 mld zł - podało MF w komunikacie. W III kwartale planowane jest przeprowadzenie od 3 do 4 przetargów zamiany, do odkupu byłyby oferowane obligacje zapadające w roku 2020 i 2021.

W maju '20 inwestorzy zagraniczni zwiększyli udział w polskie obligacje o 2,5 mld zł do 142,0 mld zł - podał resort finansów.

Wartość transakcji na rynku wtórnym obligacji skarbowych w maju 2020 roku spadła o 22,6 proc. mdm i wyniosła 671,7 mld zł - podało Ministerstwo Finansów.

Wartość nominalna nowej emisji 3-letnich obligacji nominowanych euro wyniosła 2 mld euro - podało we wtorek Ministerstwo Finansów. Obligacje wyceniono na 29 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność -0,11 proc., przy rocznym kuponie 0 proc.

GIEŁDA

Ostatnią czerwcową sesję GPW główne indeksy zakończyły na minusach, choć zarówno w ujęciu miesięcznym jak i kwartalnym odnotowały wzrosty.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. osiągając poziom 1.758,82 pkt. WIG zniżkował o 0,81 proc. do 49.596,17 pkt.

Giełda Papierów Wartościowych zdecydowała o zawieszeniu obrotu akcjami 39 spółek notowanych na rynku NewConnect w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego za pierwszy kwartał roku 2020 - poinformowała we wtorek GPW.

SPÓŁKI

Grupa PKO BP będzie mocno rozwijała ubezpieczenia stand alone, czyli ubezpieczenia niepowiązane z produktami bankowymi. Bank chce, by w ciągu 5 lat przypis składki w tym segmencie wzrósł o około 1,5 mld zł i na ubezpieczenia te zdecydowało się co najmniej 3 mln klientów banku - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Jan Emeryk Rościszewski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty zdecydowało o przeznaczeniu zysku za 2019 rok w wysokości 58,25 mln zł w całości na kapitał zapasowy - podała spółka w komunikacie.

Członkowie zarządu Alior Banku Marek Szcześniak, Tomasz Biłous oraz Marcin Jaszczuk w związku z upływem w dniu 29 czerwca 2020 r. wspólnej kadencji zarządu, złożyli rezygnację ze sprawowanych stanowisk. Rada nadzorcza powołała w skład zarządu 6 osób, dołączyła do niego Agnieszka Nogajczyk-Simeonow oraz Maciej Brzozowski - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Boryszew prognozuje, że z powodu pandemii przychody jej spółek w drugim kwartale 2020 r. będą mniejsze średnio o około 20 proc. w porównaniu do budżetu. Spadek sprzedaży spowoduje zmniejszenie, w porównaniu do budżetu, zrealizowanej EBITDA na poziomie grupy o około 50 proc. - poinformowała spółka w raporcie.

Geotrans ogłasza ofertę zakupu do 54.800 akcji własnych, stanowiących do 1,1 proc. kapitału zakładowego, po 35 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nawiązały współpracę w zakresie wsparcia spółek w procesie raportowania czynników ESG - podała GPW w komunikacie prasowym.

PZU zawarł umowę najmu siedziby centrali PZU ze spółką z grupy Skanska. Całkowita, szacunkowa wartość umowy, w okresie 10 lat jej trwania, wynosi ok. 787 mln zł brutto, a dodatkowe koszty związane z relokacją to ok. 65 mln zł brutto - poinformowała spółka komunikacie.

Rada Nadzorcza Enei powołała na stanowisko prezesa Pawła Szczeszka - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za 2019 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 184,9 mln zł z zysku za 2019 r.

Prairie zabezpieczył finansowanie sporu w celu dochodzenia roszczeń od polskiego rządu. Spółka planuje złożyć pozew o arbitraż w najbliższych tygodniach - poinformowała spółka w komunikacie.

Finalizacja transakcji sprzedaży przez Boryszew Impexmetalu Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges AB powinna nastąpić w III kw. 2020 roku - poinformował podczas konferencji prasowej prezes Boryszewa Piotr Lisiecki. Dodał, że dzięki środkom ze sprzedaży wskaźnik długu netto do EBITDA grupy znacznie spadnie, poniżej bankowych kowenantów.

PGE nie udźwignie projektu budowy elektrowni jądrowej, to musi być inwestycja całego państwa - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Hortico wypłaci z zysku za 2019 r. dywidendę w wysokości 587,2 tys. zł, czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Novity zdecydowali o wypłacie 5,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Milton Essex, spółka specjalizująca się w tworzeniu urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej, chce zadebiutować na rynku NewConnect w trzecim kwartale 2020 roku. Spółka rozszerzyła swój portfel projektowy o system do zdalnego pomiaru temperatury ciała człowieka - poinformował wiceprezes spółki Radosław Solan.

Telestrada planuje przeznaczyć do 5,1 mln zł na skup maksymalnie 9,99 proc. akcji własnych - podała spółka w projektach uchwał na WZ zwołane na 29 lipca.

Analitycy VTB Capital obniżyli rekomendację dla Dino Polska do "trzymaj" z "kupuj" poprzednio. Cena docelowa wynosi 230 zł, co daje potencjał wzrostu o 15 proc. - poinformowała agencja Bloomberg.

Akcjonariusze ML System zdecydowali, by zysk wypracowany w 2019 r. w wysokości 3,02 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy - wynika z podjętych przez ZWZ spółki uchwał.

Akcjonariusze Suneksu zdecydowali, by spółka wypłaciła w formie dywidendy 405,8 tys. zł, czyli 0,10 zł na akcję - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki.

Akcjonariusze Introlu zdecydowali, że spółka przekaże zysk netto za 2019 rok w wysokości prawie 4,5 mln zł na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłych okresach - poinformowała spółka w komunikacie.

Polski Bank Komórek Macierzystych zawarł ze spółką InGeneron oraz osobą fizyczną umowę zakupu udziałów stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego niemieckiej spółki eticur) za 1 euro oraz wierzytelności względem spółki w kwocie 2 mln euro - podał PBKM w komunikacie.

Akcjonariusze ATC Cargo zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 1,86 mln zł, czyli 0,28 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Wasko zdecydowali, by z zysku za 2019 rok przeznaczyć na wypłatę dywidendy 1,8 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Dino Polska zawarło aneks przedłużający do 30 czerwca 2025 r. umowę z Krot Invest, dotyczącą zleceń budowy swoich sklepów - podała spółka w komunikacie.

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik - poinformował Unibep w komunikacie. Wartość umowy to 48,75 mln zł netto.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbudu zdecydowało, by zysk za 2019 r. przeznaczyć na pokrycie straty oraz na kapitał rezerwowy tworzony na nabycie akcji własnych - wynika z uchwał podjętych przez ZWZ spółki. Erbud przeznaczy na buyback maksymalnie 16,5 mln zł.

Ronson Development wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję - poinformował Ronson w komunikacie. Do akcjonariuszy trafi maksymalnie 9,84 mln zł. Decyzja ZWZ jest zgodna z propozycją większościowego akcjonariusza.

ZWZ Polskiego Holdingu Nieruchomości zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2019 rok kwoty 27,6 mln zł, czyli 0,54 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze spółki Delko zdecydowali, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 2,69 mln zł, czyli 0,45 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze NTT System zdecydowali o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję za 2019 rok. Łącznie na ten cel trafi 948,5 tys. zł - podała spółka w komunikacie.

Mirbud wypłaci w formie dywidendy za 2019 rok łącznie 1,83 mln zł, czyli 0,02 zł na akcję - wynika z podjętych przez walne zgromadzenie spółki uchwał.

WALUTY

W najbliższym czasie kurs EUR/PLN może podążać w stronę górnego ograniczenia przedziału 4,41-4,48, w którym pozostaje od pewnego czasu - oceniają ekonomiści. Rentowności krajowych SPW powinny w tym czasie pozostać stabilne.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4660 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1198 USD i 120,66 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Miedź na giełdzie metali LME w Londynie we wtorek utrzymuje się w okolicy 5.962,00 USD za tonę. Na fali obaw o podaż surowiec mocno zdrożał od dołka w marcu i zmierza do zakończenia najlepszego kwartału od 2010 r. Zdaniem analityków, cena miedzi ma jeszcze przestrzeń do wzrostów.

Po dwóch z kolei tygodniowych spadkach notowań, ceny ropy naftowej wciąż są pod kreską. Optymizm co do ożywienia popytu na surowiec słabnie, a podaż na rynku rośnie - Libia poinformowała w poniedziałek o postępach w rozmowach ws. wznowienia eksportu.

Sierpniowe futures na złoto ok. 17.00 czasu polskiego wzrosły o 1,05 proc. do 1.800,9 USD za uncję - wynika z notowań podawanych przez agencję Bloomberg. Złoto przekroczyło barierę po raz pierwszy od listopada 2011 r.

OPINIE, PROGNOZY

Czynniki jednorazowe "przypudrują" dane z gospodarki w najbliższych miesiącach, ale jesienią prawdopodobnie nastąpi powrót do szarej rzeczywistości; mocne odbicie konsumpcji w Polsce nie oznacza szybkiego powrotu do wzrostu - ocenia główny ekonomista mBanku Marcin Mazurek. Jego zdaniem, 2021 r. będzie już zupełnie inny i w jego drugiej połowie ożywienie może być dość spektakularne.

RPP prawdopodobnie chętnie widziałaby słabszego złotego, jednak mogłoby to rodzić negatywne konsekwencje dla gospodarki - oceniają ekonomiści. Wzmiankowanie przez RPP o kursie PLN rodzi pytania o drożność walutowego kanału transmisji, co może w przyszłości skutkować niskimi długoterminowymi stopami procentowymi.

Inflacja bazowa w czerwcu mogła przekroczyć 4 proc., a presja inflacyjna może obniżać się wolniej niż do tej pory zakładano wobec przerzucania wzrostu cen usług na konsumenta - oceniają ekonomiści komentujący odczyt flash inflacji za czerwiec, który zaskoczył wysokim odczytem 3,3 proc. rdr.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W tych dniach będzie się kończył okres wstrzymania wydobycia w śląskich kopalniach - powiedział we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zapewnił, że ogniska koronawirusa w kopalniach zostały wygaszone.

Co najmniej 30 proc. bankomatów będzie musiało być wyposażone w system neutralizacji pieniędzy - podano w rozporządzeniu MSWiA.

Banki udzieliły w maju kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 4.277 mln zł wobec 4.809 mln zł w kwietniu - podał NBP.

Banki udzieliły w maju kredytów na cele konsumpcyjne o wartości 3.703 mln zł wobec 2.624 mln zł w kwietniu - podał NBP.

Banki znacząco ścięły w maju oprocentowanie depozytów dla gospodarstw domowych i firm - podał NBP.

Nie ma obecnie planów funkcjonowania Polskiej Grupy Górniczej do końca roku i nie ma obiecanego do 30 czerwca, a zapowiadanego przez ministerstwo aktywów państwowych, projektu programu dla górnictwa – powiedział we wtorek szef Solidarności w PGG Bogusław Hutek.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek rozporządzenie wykonawcze ws. małych anten, które są kluczowe do rozwinięcia infrastruktury sieci dużej przepustowości 5G. Unijne przepisy przewidują, że na instalacje tych urządzeń nie trzeba będzie żadnych zezwoleń.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Według danych z 100 proc. obwodów Andrzej Duda uzyskał 43,5 proc. głosów, Rafał Trzaskowski - 30,46 proc. - poinformował we wtorek przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Frekwencja wyniosła 64,51 proc.

W Polsce we wtorek stwierdzono 239 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 19 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie odnotowano do tej pory 34.393 zachorowania i 1.463 zgony.

Niech media się dogadają, żeby zrobić jedną debatę, mamy trzy wielkie telewizje, proszę się dogadać ze sobą; deklaruję, że wezmę udział w debacie - powiedział dziennikarzom w Parzniewie (woj. mazowieckie) prezydent Andrzej Duda.

Zapowiadam i gwarantuję weto podatkowe na podnoszenie wszystkich obciążeń dla Polek i Polaków - oświadczył we wtorek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Zaapelował też do rządzących o poinformowanie o stanie finansów państwa oraz o tym, czy są planowane kolejne podwyżki podatków.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski zadeklarował wolę wsparcia obecnie rządzących w kwestii m.in. pomocy dla frankowiczów, podniesienia kwoty wolnej od podatku czy zwolnieniu z podatku emerytur. Nie zgodzi się natomiast - jak mówił - m.in. na niszczenie niezależnych instytucji.

Apeluję do wszystkich kandydatów na prezydenta po stronie opozycyjnej: rozmawiajmy, przede wszystkim o programie - podkreślił we wtorek kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Szczególny apel skierował do Szymona Hołowni. Będę gotów uwzględnić w naszym programie wasze postulaty - zapewnił.

Nie trzeba mnie przekonywać do tego, że trzeba walczyć z katastrofą klimatyczną, że musi być twarde "zielone" weto, że musi być twarde weto demokratyczne i samorządowe - mówił kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski podczas spotkania z mieszkańcami Chojnic (woj. pomorskie).

Ze wspaniałego poruszenia, które złożyło się na kampanię prezydencką powstanie ruch społeczny i obywatelski w formie stowarzyszenia o nazwie "Polska 2050" - zapowiedział we wtorek kandydat na prezydenta w niedzielnych wyborach Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia oświadczył we wtorek, że jego ruch nie udzieli przed II turą wyborów poparcia żadnemu kandydatowi na prezydenta. "Nie jestem panem waszych sumień" - zwrócił się do swych sympatyków. Sam - jak zadeklarował - 12 lipca będzie głosował przeciwko wizji prezydentury Andrzeja Dudy.

W Konfederacji będziemy trzymać równy dystans i do Andrzeja Dudy, i do Rafała Trzaskowskiego, to taki wybór pomiędzy jawnym wrogiem, a fałszywym przyjacielem - oświadczył we wtorek Krzysztof Bosak, który był kandydatem Konfederacji na prezydenta. Przyznał, że sam nie zagłosuje na Trzaskowskiego.

Stoimy po stronie demokratycznego państwa i wartości konstytucyjnych. Oczekujemy poważnej debaty pomiędzy kandydatami, którzy weszli do II tury wyborów prezydenckich. Wiem, że moi wyborcy zachowają się przyzwoicie - oświadczył we wtorek prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzy połączone senackie komisje przyjęły we wtorek projekt noweli ustawy antyprzemocowej, wprowadzając do niego poprawki dotyczące zakazu zbliżania się sprawcy do ofiary przemocy, a także procedury podpisania protokołu opuszczenia mieszkania oraz przesłuchania ofiary.

37 proc. Polaków skorzystałoby ze szczepionki przeciw COVID-19, gdyby była dostępna; 28 proc. deklaruje, że nie; 34 proc. nie ma zdania – wynika z badania, którego wyniki opublikowano we wtorek.

Burze, który przeszły przez Polskę uszkodziły 78 budynków mieszkalnych i 49 gospodarczych, a ponad 1,3 tys. zostało podtopionych - poinformował we wtorek rano wiceszef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Grzegorz Świszcz.

Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) w czerwcu spadło do 44 proc. z 46 proc. w poprzednij edycji badania, a poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło do 24 proc. z 20 proc. - wynika z sondażu CBOS.

Karę 15 lat więzienia wymierzył zabrzański sąd ginekologowi z tego miasta Monzerowi M., oskarżonemu o gwałcenie i molestowanie seksualne pacjentek. Według ustaleń śledztwa, jego ofiarą w ciągu 14 lat padło 26 kobiet, które przychodziły na badania do jego gabinetu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Europosłowie PO zaapelowali na konferencji w Brukseli do polskich władz o lepszą organizację wyborów za granicą, a do Polaków o głosowanie w drugiej turze. "Teza o tym, że rzekomo były ogromne kłopoty, że uniemożliwiono oddanie głosów mija się z faktami" - mówi wiceszef MSZ, Piotr Wawrzyk.

Organ kierowniczy chińskiego parlamentu przyjął we wtorek projekt kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu – podała oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua. Według szefowej władz regionu nowe przepisy wejdą w życie jeszcze tego dnia.

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo poinformował, że od poniedziałku Stany Zjednoczone kończą z eksportem sprzętu obronnego do Hongkongu. Związane jest to z planowanym narzuceniem Hongkongowi przez Pekin prawa o bezpieczeństwie państwowym.

Szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej skrytykowali we wtorek decyzję chińskiego parlamentu o przyjęciu kontrowersyjnej ustawy o bezpieczeństwie państwowym w Hongkongu. Zapowiedzieli rozmowy na forum międzynarodowym na temat możliwej reakcji.

Unijne stolice ustaliły listę krajów, z których od 1 lipca możliwe będą podróże do UE. Zielone światło dostają m.in. Kanada, Australia, Gruzja, Tunezja i Japonia. Na liście nie ma Stanów Zjednoczonych. Polska wstrzymała się od decyzji w tej sprawie.

UE przygotowuje przepisy dotyczące Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, z którego do Polski mają popłynąć miliardy euro na odchodzenie od węgla. Państwa członkowskie chcą wykluczenia możliwości finansowania projektów gazowych, co byłoby dla Polski niekorzystne.

W Niemczech łączna liczba odnotowanych w ciągu ostatniej doby zakażeń koronawirusem wyniosła 498 - poinformował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI). W ciągu ostatnich 24 godzin zmarło 11 osób chorych na Covid-19.

Poziom prowadzonej przeciwko Niemcom działalności szpiegowskiej jest taki sam, jak w czasach zimnej wojny lub nawet jeszcze wyższy - oświadczył w Bundestagu szef Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) Bruno Kahl w trakcie przesłuchania zwierzchników niemieckich służb wywiadowczych.

W Austrii w ramach walki z kryzysem koronawirusowym parlament uchwalił we wtorek jednomyślnie nowelizację ustawy o podatku VAT, obniżającą czasowo jego stawkę dla niektórych dóbr i usług do 5 proc.

We Włoszech 23 osoby zakażone koronawirusem zmarły ostatniej doby - podało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. Wykryto 142 nowe zakażenia. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 34 767.

W środkowej Anglii liczące 350 tys. mieszkańców Leicester, gdzie w ostatnich dniach szybko wzrasta liczba nowych zakażeń koronawirusem, zostaje objęte lokalną blokadą - poinformował w poniedziałek wieczorem brytyjski minister zdrowia Matt Hancock.

W Bułgarii o 140 wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w ciągu minionej doby - poinformowało we wtorek bułgarskie ministerstwo zdrowia. Liczba nowych przypadków rośnie systematycznie od ponad dwóch tygodni.

Kilkutysięczne demonstracje pracowników służby zdrowia odbyły się we wtorek w Paryżu, Tours, Marsylii, Nantes, Lille oraz innych francuskich miastach. Lekarze i pielęgniarki domagają się podwyżek płac. Manifestacje organizują związki zawodowe FO, CGT i SUD.

Greckie ministerstwo obrony podało we wtorek, że w ostatni etap wkroczyły przygotowania do budowy pływającej bariery o długości prawie 3 km i wysokości ponad metra u wybrzeży Lesbos, która ma chronić tę wyspę przed uchodźcami.

Komisja Europejska przyjęła we wtorek rozporządzenie wykonawcze ws. małych anten, które są kluczowe do rozwinięcia infrastruktury sieci dużej przepustowości 5G. Unijne przepisy przewidują, że na instalacje tych urządzeń nie trzeba będzie żadnych zezwoleń.

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 706 zakażeń koronawirusem, 12 chorych zmarło, a 88 pacjentów wyzdrowiało - poinformowało we wtorek ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. Przeprowadzono prawie 11 tys. testów.

W Wielkiej Brytanii o 155 wzrosła w ciągu ostatniej doby liczba zgonów z powodu Covid-19 , co oznacza, że łącznie od początku epidemii w tym kraju zmarło już 43 730 osób - poinformowało we wtorek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Premier Boris Johnson zapowiedział we wtorek przyspieszenie realizacji projektów infrastrukturalnych, dzięki którym Wielka Brytania wyjdzie z kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa. Jak przekonywał, to jest moment, w którym trzeba być ambitnym.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo wprowadził 14-dniową kwarantannę dla osób przybywających z kolejnych ośmiu stanów. To Kalifornia, Georgia, Iowa, Idaho, Luzijana, Missisipi, Nevada i Tennesse. To efekt rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa w USA.

Korea Płd. zgłosiła we wtorek, kolejny dzień z rzędu, ponad 40 nowych przypadków infekcji koronawirusem. Władze starają się zapobiec drugiej fali masowych zakażeń. Szczególne obawy budzą ogniska wiązane z grupami religijnymi – podała agencja Yonhap.

Rząd Indii ogłosił regulacje w kolejnej fazie odmrażania gospodarki w czasie epidemii koronawirusa. Jednocześnie 10 stanów, w których zanotowano największe wzrosty liczby zakażeń, przedłużyło kwarantannę o miesiąc. Delhi i Maharasztra utworzą największe na świecie banki osocza.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) będzie się uważnie zajmować chińskimi badaniami nad nowym wirusem grypy wykrytym u świń - poinformował we wtorek rzecznik prasowy WHO Christian Lindmeier. Według badań nowy wirus może potencjalnie stać się "wirusem pandemicznym". (PAP Biznes)

gor/ ana/ asa/

Ostatnie wiadomości