GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
03 lip 2020, 17:58

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL SA

Uchwała Nr 489/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji na okaziciela serii C2 spółki PCC EXOL S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: PCC Exol SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości