CLI dla Polski w czerwcu spadł o 1,81 proc. rdr, a mdm spadł o 0,22 proc. - OECD | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lip 2020, 12:06

CLI dla Polski w czerwcu spadł o 1,81 proc. rdr, a mdm spadł o 0,22 proc. - OECD

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w czerwcu spadł o 1,81 proc. rdr, a mdm spadł o 0,22 proc. i wyniósł 97,77 pkt. - podała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Poziom 100,00 pkt. oznacza długoterminową średnią wskaźnika.

Jak informuje OECD, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) w gospodarce. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych.

OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla. (PAP Biznes)

map/ asa/

Ostatnie wiadomości