GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0500 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 lip 2020, 18:16

GPW: dopuszczenie do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0500 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

Uchwała Nr 509/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii 2339/0500 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 7, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.000.000 (jeden milion) obligacji na okaziciela serii 2339/0500 wyemitowanych przez EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 25 lutego 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Ostatnie wiadomości