Cena emisyjna akcji Ryvu Therapeutics ustalona na 60 zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 lip 2020, 07:48

Cena emisyjna akcji Ryvu Therapeutics ustalona na 60 zł

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A., jednej z największych innowacyjnych firm biotechnologicznych w Europie działającej w obszarze odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii I oferowanych w ofercie publicznej na 60 zł za jedną akcję. W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje inwestorom wszystkie 2.384.245 nowych akcji. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy Spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii Spółki na lata 2020-2022.

Uwzględniając ustaloną cenę emisyjną, łączna wartość oferty akcji serii I wyniesie ponad 143 mln zł.

Emisja akcji serii I jest przeprowadzona w drodze oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR, oraz oferty prywatnej kierowanej do inwestorów będących kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi (ang. Qualified Institutional Buyers) w USA oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA.

Oferta akcji serii I przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli obecnym akcjonariuszom Spółki na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie.

–Sukces emisji akcji serii I świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do pipeline’u projektów Spółki i jej kierownictwa oraz pozytywnym odbiorze naszych celów strategicznych na lata 2020-2022, które zaprezentowaliśmy w połowie czerwca. Środki pozyskane z oferty pozwolą nam rozszerzyć program rozwojowy dla SEL120 jak również przyśpieszyć rozwój portfolio będącego na etapie przedklinicznym oraz w fazie odkrycia – powiedział Paweł Przewięźlikowski, założyciel, największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics.

Umowy objęcia akcji serii I będą zawierane z inwestorami po dniu 17 lipca 2020 r. Spółka oczekuje, że zakończy zawieranie umów objęcia w dniu 22 lipca.

Pozyskane środki Ryvu Therapeutics chce przeznaczyć przede wszystkim na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych w obszarze guzów litych (27%) oraz AML/MDS (9%) oraz na rozwój projektów przedklinicznych (20%) - dla dwóch programów z obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/A2B, a także agonisty STING. Spółka będzie również dalej rozwijać programy fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii (22%). Pozostałe środki z emisji (22%) Spółka przeznaczy finansowanie kosztów ogólnej działalności.

Źródło: Spółka, #RVU

Zobacz także: Ryvu Therapeutics SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości