GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 lip 2020, 19:10

GPW: zawieszenie obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 567/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki JHM DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii B, oznaczonymi kodem "PLJHMDL00026", w związku z zamiarem ich częściowego przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 3 sierpnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

kom abs/

Zobacz także: JHM Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości