KNF zażądała wznowienia obrotu akcjami Gaming Factory | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2020, 09:38

KNF zażądała wznowienia obrotu akcjami Gaming Factory

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie odwieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory w związku z opublikowaniem zaległego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku - poinformował KNF w komunikacie.

Wznowienie obrotu akcjami spółki nastąpiło 4 sierpnia.

W miniony piątek zarząd GPW na żądanie KNF postanowił zawiesić na głównym rynku GPW obrót akcjami oraz prawami do akcji Gaming Factory. KNF poinformowała, że powodem zawieszenia jest brak przekazania przez spółkę raportu za pierwszy kwartał 2020 roku.

Komisja informowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki zobowiązane były do przekazania do publicznej wiadomości raportów za pierwszy kwartał 2020 r. do dnia 29 lipca 2020 r.

Gaming Factory wskazało z kolei - powołując się na rozporządzenie ministra finansów - że raport kwartalny przekazuje się w dniu określonym przez emitenta, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Jak wskazano, spółka podlega tym przepisom od 10 lipca 2020 r., co oznacza - zdaniem spółki - że nie miała ona obowiązku publikacji raportów kwartalnych za I kw. 2020 roku.

Producent gier Gaming Factory zadebiutował na GPW 23 lipca.

(PAP Biznes), #GIF

sar/ gor/

Ostatnie wiadomości