Monitor kadrowy - zestawienie od 28 lipca do 3 sierpnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2020, 10:12

Monitor kadrowy - zestawienie od 28 lipca do 3 sierpnia

Przegląd informacji o zmianach personalnych w spółkach notowanych na rynku głównym GPW

REGNON SA - powołanie członka rady nadzorczej

27 lipca 2020 r. Regnon SA w likwidacji informuje, że 27 lipca 2020 r. NWZA uchwałą powołało do rady nadzorczej na okres bieżącej kadencji Grzegorza Kruszewskiego.

NOBLE FINANCIALS SA - powołanie członka rady nadzorczej

28 lipca 2020 r. rada nadzorcza spółki w trybie kooptacji, powołała nowego członka rady nadzorczej w osobie Krystyny Bachmann-Wardyn.

MOSTOSTAL PŁOCK SA - powołanie członka rady nadzorczej

28 lipca 2020 r. ZWZ powołało w skład rady nadzorczej obecnej X kadencji Carlosa Enrique Resino Ruiz.

GLOBE TRADE CENTRE SA - zmiany w składzie zarządu

28 lipca 2020 r. kadencja Ereza Boniel jako członka zarządu spółki wygasa ze skutkiem natychmiastowym, za obopólną zgodą. Począwszy od 28 lipca 2020 r. Ariel Alejandro Ferstman został powołany na członka zarządu oraz dyrektora finansowego Grupy GTC.

ELEKTROTIM SA - odwołanie członków rady nadzorczej

28 lipca 2020 r. NWZ odwołało następujące osoby ze składu rady nadzorczej: Wojciecha Gąsiora - członka rady nadzorczej oraz Rafała Gulka - członka rady nadzorczej.

ELEKTROTIM SA - powołanie członków rady nadzorczej

28 lipca 2020 r. NWZ powołało następujące osoby do pełnienia następujących funkcji w radzie nadzorczej spółki: Mirosław Nowakowski - przewodniczący rady nadzorczej, Marek Gabryjelski - członek rady nadzorczej, Lesław Kula - członek rady nadzorczej, Jan Walulik - członek rady nadzorczej.

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA - powołanie członków rady nadzorczej

29 lipca 2020 r. zwyczajne walne zgromadzenie spółki w wyniku podjętych uchwał powołało na okres nowej trzyletniej wspólnej kadencji Radę Nadzorczą w składzie: Izabela Antczak - Bogajczyk; Dariusz Batyra; Anna Chudek; Szymon Jankowski; Bartosz Rożnawski; Michał Stopyra. Ww. powołania wywierają skutek od dnia 30 lipca 2020 roku.

ODLEWNIE POLSKIE SA - wybór rady nadzorczej spółki

29 lipca 2020 r. zarząd spółki informuje, że 28 lipca 2020 r. na zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariusze uchwałą powołali dwóch członków rady nadzorczej: Łukasza Lechowicza i Tomasza Mazurczaka. Mandaty dotychczasowych członków rady nadzorczej w składzie Kazimierz Kwiecień, Roman Wrona, Adam Stawowy, Ewa Majkowska i Jacek Jaroszek przedterminowo wygasły. Pozostali członkowie rady nadzorczej: Jacek Wojciech Jaroszek, Kazimierz Kwiecień, Ewa Beata Majkowska, zostali wybrani przez akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze rady nadzorczej.

FAST FINANCE SA W RESTRUKTURYZACJI - powołanie prezesa zarządu

29 lipca 2020 roku rada nadzorcza spółki uchwałą powołała na nową dwuletnią kadencję zarządu Tomasza Mihułki na prezesa zarządu.

MOSTOSTAL WARSZAWA SA - zmiany w zarządzie

30 lipca 2020 r. Alvaro Javier de Rojas Rodríguez złożył rezygnację z funkcji członka zarządu spółki, ze skutkiem na dzień 31 lipca 2020 r.

OT LOGISTICS SA - powołanie członków zarządu na nową kadencję

30 lipca 2020 r. rada nadzorcza ustaliła dwuosobowy skład zarządu OT LOGISTICS SA i powołała w skład zarządu spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji - Konrada Hernika na prezesa zarządu oraz Kamila Jedynaka na wiceprezesa zarządu.

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA - powołanie zarządu na szóstą kadencję

30 lipca 2020 r. rada nadzorcza spółki powołała na kolejną szóstą kadencję jednoosobowy zarząd w osobie Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję prezesa zarządu.

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - powołanie osoby zarządzającej

30 lipca 2020r. rada nadzorcza powołała z dniem 1 sierpnia 2020 r. Piotra Janowskiego na członka zarządu spółki.

GRUPA LOTOS SA - odwołanie członka zarządu

30 lipca 2020 r. rada nadzorcza spółki odwołała Jarosława Pawła Kawulę ze składu zarządu X wspólnej kadencji z dniem 30 lipca 2020 r.

MOSTOSTAL PŁOCK SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

31 lipca 2020 r. wpłynęła do spółki rezygnacja Alvaro Javier de Rojas Rodríguez z funkcji członka rady nadzorczej Mostostal Płock SA z dniem 31.07.2020 r.

KCI SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

30 lipca 2020 r. do spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Agaty Kalińskiej z udziału w radzie nadzorczej spółki i pełnienia funkcji członka rady nadzorczej z dniem 31 lipca 2020 r.

TEN SQUARE GAMES SA - powołanie członka zarządu w ramach obowiązującej wspólnej kadencji Zarządu

31 lipca 2020 roku rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę powołującą Marcina Chruszczyńskiego na członka zarządu.

ALUMETAL SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

31 lipca 2020 roku do spółki wpłynęła pisemna rezygnacja Fransa Bijlhouwera z członkostwa w radzie nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powodem złożenia rezygnacji jest przejście na emeryturę.

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA - odwołanie członka rady nadzorczej

31 lipca 2020 r. spółka otrzymała oświadczenie podsekretarza stanu ministerstwa aktywów państwowych, zgodnie z którym, Paweł Majewski zostaje odwołany z dniem 4 sierpnia 2020 r. ze składu rady nadzorczej spółki.

BETACOM SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

31 lipca 2020 r. wpłynęła do spółki rezygnacja członka i przewodniczącego rady nadzorczej dr Zbigniewa R. Wierzbickiego z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. dr Zbigniew R. Wierzbicki wskazał, że mając na uwadze jako nadrzędny interes Spółki i dążąc do zminimalizowania ryzyka związanego z różnymi poglądami na sposób liczenia długości kadencji członków organów spółek przedłożył swoją rezygnację.

ALTA SA - rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej

1 sierpnia 2020 roku drogą elektroniczną na adres spółki wpłynęła od Mariusza Serwa rezygnacja z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA - informacja nt. rezygnacji osób nadzorujących

3 sierpnia 2020 roku wpłynęły do spółki dwie rezygnacje członków rady nadzorczej Witolda Kaszuby i Andrzeja Jakubiaka z członkostwa w radzie nadzorczej, ze skutkiem na moment rozpoczęcia obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia PBKM SA zwołanego na 18 sierpnia 2020 roku.

TAURON POLSKA ENERGIA SA - powołanie członka rady nadzorczej

Z dniem 3 sierpnia 2020 roku Minister Aktywów Państwowych działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 statutu emitenta powołał Teresę Famulską w skład rady nadzorczej emitenta.

ATM GRUPA SA - powołanie członka rady nadzorczej

3 sierpnia 2020 r. ZWZA powołało Katarzynę Beuch na stanowisko członka rady nadzorczej.

KGHM POLSKA MIEDŹ SA informacja o śmierci członka rady nadzorczej

3 sierpnia 2020 r. zarząd spółki powziął informację o śmierci członka rady nadzorczej Ireneusza Pasisa.

EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA - rezygnacja osoby nadzorującej

3 sierpnia 2020 r. do spółki wpłynęła rezygnacja Agáty Meštellérovej z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

POLIMEX MOSTOSTAL SA - powołanie członka rady nadzorczej

3 sierpnia 2020 r. NWZ powołało do składu rady nadzorczej spółki Karolinę Mazurkiewicz - Grzybowską.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA - informacja o rezygnacji z funkcji w radzie nadzorczej

3 sierpnia 2020 r. przewodniczący rady nadzorczej spółki - Janusz Niedźwiecki złożył rezygnację z pracy w radzie nadzorczej.

DIGITREE GROUP SA - rezygnacja członka rady nadzorczej

3 sierpnia 2020 r. zarząd spółki otrzymał od Anny Lubowskiej rezygnację ze sprawowania funkcji członka rady nadzorczej ze skutkiem na dzień 03.08.2020 r.

ATM GRUPA SA - powołanie składu zarządu na nową kadencję

3 sierpnia 2020 r. ZWZA powołało na nową kadencję, na funkcję prezesa zarządu Andrzeja Muszyńskiego. Ponadto w tym samym dniu rada nadzorcza na wniosek prezesa zarządu powołała: Przemysława Kmiotka na funkcję wiceprezesa zarządu, Grażynę Gołębiowską na funkcję członka zarządu, Pawła Tobiasza na funkcję członka zarządu.

abs/ mra/ amp/ zdz/

Ostatnie wiadomości