Walne zgromadzenie Inno-Gene zdecyduje 1 IX o przyjęciu programu motywacyjnego | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 sie 2020, 15:13

Walne zgromadzenie Inno-Gene zdecyduje 1 IX o przyjęciu programu motywacyjnego

Walne zgromadzenie Inno-Gene zdecyduje 1 września o przyjęciu programu motywacyjnego, który zakłada wypracowanie przez spółkę nie mniej niż 3 mln zł EBITDA w 2020 roku i 5 mln zł EBITDA w 2021 roku - wynika z projektów uchwał na WZ.

Program zakłada, że cała grupa Inno-Gene wypracuje w 2020 roku co najmniej 5 mln zł przychodów, a w roku kolejnym 8 mln zł przychodów.

Jednym z kryteriów programu jest także kurs akcji spółki, rozumiany jako średnia kursów zamknięcia w ostatnim miesiącu 2020 roku. Kurs ten nie może być niższy niż 8 zł.

Liczba uprawnionych do uczestnictwa w programie motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób. Uprawnieni otrzymają warranty subskrypcyjne, które uprawniać będą do objęcia akcji nowej emisji serii G po cenie emisyjnej 2 zł.

W przypadku osiągnięcia kryterium przychodów, uprawnionym zostanie zaoferowane 40 proc. z przewidzianej na dany rok transzy warrantów. W przypadku kryterium EBITDA i kryterium wysokości kursu akcji będzie to po 30 proc.

Grupa Inno-Gene zajmuje się m. in. diagnostyką genetyczną. Spółka informowała w czerwcu, że planuje przeniesienie notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

(PAP Biznes), #IGN

sar/ asa/

Ostatnie wiadomości