GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sie 2020, 15:32

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 575/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

w ramach 1 (jednej) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku

do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów tej serii wskazanej w tym Załączniku

w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

do Uchwały Nr 575/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.AT0000A2HQJ8RCEHBSK0824100.000.000

kom mra

Ostatnie wiadomości