Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-08-05 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sie 2020, 07:01

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-08-05

Kalendarium rynku kapitałowego GPW 2020-08-05 - 2020-08-11

ŚRODA, 5 SIERPNIA

10:00 - BOS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie odwołania i powołania członków rady nadzorczej

11:00 - OTLOG - Zwyczajne walne zgromadzenie

11:00 - PHN - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej

12:00 - ENTER - Zwyczajne walne zgromadzenie

- RONSON - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,06 PLN na akcję.

CZWARTEK, 6 SIERPNIA

- KETY - Wprowadzenie do obrotu

Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GRUPA KĘTY S.A.

PIĄTEK, 7 SIERPNIA

11:00 - MEDIACAP - Zwyczajne walne zgromadzenie

12:00 - MIRACULUM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat.

PONIEDZIAŁEK, 10 SIERPNIA

10:00 - ATM - Nadzwyczajne walne zgromadzenie

Warszawa. W sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.

10:00 - RESBUD - Zwyczajne walne zgromadzenie

- ATENDE - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,22 PLN na akcję.

- ATMGRUPA - Dzień dywidendy

Dywidenda w wysokości 0,08 PLN na akcję.

WTOREK, 11 SIERPNIA

- GPW - Dzień wypłaty dywidendy

Dywidenda w wysokości 2,40 PLN na akcję.

- PRIMETECH - Wezwanie

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje spółki Primetech SA po cenie 1,45 PLN.

(PAP)

Ostatnie wiadomości