Skrót wiadomości - wtorek, 4 sierpnia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sie 2020, 06:01

Skrót wiadomości - wtorek, 4 sierpnia

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,7 proc. w VI 2020, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku spadły o 3,7 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w czerwcu wzrosły o 6,2 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu wzrosły o 7,6 proc. mdm wobec wzrostu miesiąc wcześniej o 15,1 proc. mdm, po korekcie z 15,7 proc. - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na +7,3 proc. mdm.

BUDŻET, DŁUG

Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w I kw. 2020 r. wyniósł -14,7 mld zł, czyli -2,7 proc. PKB - podało we wtorek MF w raporcie.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany 6 sierpnia sprzeda papiery OK0423, PS0425, WZ0525, WZ1129, DS1030 i WS0447, a odkupi DS1020, WZ0121, PS0421, OK0521 - podał resort w komunikacie.

GIEŁDA

Druga połowa wtorkowej sesji na GPW przyniosła lekkie pogorszenie nastrojów po mocnej pierwszej godzinie handlu, ale główne indeksy jednak zakończyły dzień na plusach. Mocniej zachowywały się indeksy: WIG20 grupujący największe spółki oraz sWIG80, reprezentujący spółki o mniejszej kapitalizacji.

Na wtorkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,39 proc. osiągając poziom 1.811,46 pkt., WIG zwyżkował o 0,30 proc. do 51.690,75 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,12 proc. do 3.632,80 pkt. sWIG80 zyskał 0,41 proc. do 14.932,87 pkt.

Łączna wartość obrotu akcjami na głównym rynku GPW wzrosła w lipcu o 41,4 proc. rdr do 23,7 mld zł. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń zwiększyła się w tym czasie o 40,6 proc. do 23,4 mld zł - poinformowała giełda w komunikacie.

BM PKO BP w lipcu 2020 roku powrócił na pozycję lidera obrotów na rynku akcji w transakcjach sesyjnych GPW, a na drugim miejscu zestawienia znalazł się dotychczasowy lider Merrill Lynch - podała GPW na stronie internetowej.

SPÓŁKI

Według wstępnych, szacunkowych danych zysk netto grupy Auto Partner w I połowie 2020 roku wyniósł 44,6 mln zł, co oznacza wzrost 54,2 proc. rdr - podała spółka w komunikacie.

Work Service zdecydował o dokonaniu korekty rozliczenia rocznego podatku CIT za lata 2017 i 2018, powodującej konieczność dopłaty tego podatku na kwotę łącznie 8,57 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie żądanie odwieszenia obrotu akcjami oraz prawami do akcji spółki Gaming Factory w związku z opublikowaniem zaległego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2020 roku - poinformował KNF w komunikacie.

Zarząd Dom Development podtrzymuje marcową rekomendację w sprawie podziału zysku i wnioskuje, aby spółka wypłaciła w formie dywidendy 239,6 mln zł, czyli 9,50 zł na akcję - podał deweloper w komunikacie.

Modelowa marża downstream PKN Orlen w lipcu 2020 roku wzrosła do 5,2 USD na baryłce z 3,1 USD na baryłce w czerwcu - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Idea Bank szacuje, że tegoroczne obniżki stóp procentowych NBP podwyższą wynik odsetkowy netto banku w optymistycznym wariancie o 33 mln zł, a w wariancie pesymistycznym o 11 mln zł - podał bank w komunikacie.

Clinscience, spółka zależna z grupy Neuca, przejęła 100 proc. udziałów w hiszpańskiej firmie Experior zajmującej się badaniami klinicznymi - podała Neuca w komunikacie prasowym. Nie ujawniono wartości transakcji.

Liczba pasażerów Enter Air w lipcu 2020 roku spadła o ponad 66 proc. do blisko 100 tys. wobec lipca 2019 roku. Przewoźnik lotniczy spodziewa się wzrostu liczby pasażerów w sierpniu w stosunku do lipca - poinformował PAP Biznes dyrektor generalny spółki, Grzegorz Polaniecki. Dodał, że liczy na odbudowę popytu na podróże samolotem w 2021 roku.

Akcjonariusze Sfinksa podejmą 31 sierpnia decyzję w sprawie dalszego istnienia spółki - podał Sfinks w projektach uchwał na ZWZ.

Walne zgromadzenie Inno-Gene zdecyduje 1 września o przyjęciu programu motywacyjnego, który zakłada wypracowanie przez spółkę nie mniej niż 3 mln zł EBITDA w 2020 roku i 5 mln zł EBITDA w 2021 roku - wynika z projektów uchwał na WZ.

Skonsolidowane przychody VRG w lipcu 2020 roku wyniosły około 85,2 mln zł i były na poziomie przychodów osiągniętych w lipcu 2019 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku przychody VRG wyniosły około 457,5 mln zł i były niższe rdr o około 19,7 proc.

Akcjonariusze Kruka 31 sierpnia zdecydują, czy 95 mln zł z zysku netto spółki za 2019 rok trafi na skup do 271 tys. akcji własnych, po cenie 350 zł za sztukę, czy na wypłatę 5 zł dywidendy na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Compu zdecydują o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do 295.910 akcji własnych - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołanego na 31 sierpnia. Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale 80-150 zł.

Grupa Apator zawarła ramową umowę z Flonidan A/S na dostawy gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii w latach 2020-2025. Szacowana łączna wartość umowy wynosi ok. 230,3 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Grupa PKP Cargo szacuje, że miała 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku - podała spółka w komunikacie. Szacunkowe przychody z działalności operacyjnej grupy wyniosły w tym okresie 1,965 mld zł.

WALUTY

Realizacja zysków z ostatniego umocnienia się PLN i mocniejszy USD mogą sprawić, że w krótkim terminie krajowa waluta osłabi się - powiedział PAP Biznes ekonomista Santander BP, Marcin Sulewski. Jego zdaniem, na krajowym rynku długu będzie dominował trend spadkowy.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,4060 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1765 USD i 124,78 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ceny ropy na amerykańskiej giełdzie paliw spadają po wzroście na zakończenie poniedziałkowej sesji o 1,8 proc., najmocniejszym od 2 tygodni. Inwestorzy analizują sytuację na rynkach paliw, gdzie rosną dostawy ropy z OPEC+ w czasie postępującego ożywienia gospodarczego w wielu krajach. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IX, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 40,73 USD, niżej o 0,68 proc.

Notowania miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają w reakcji na obawy, że podaż metalu może rosnąć. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME jest wyceniana o 0,3 proc. niżej - po 6.472,00 USD za tonę - podają maklerzy.

OPINIE, PROGNOZY

Poziom zawiązywanych przez banki rezerw na hipoteczne kredyty w CHF w II kwartale nadal jest niski, w rezerwach tych banki nie uwzględniają obecnego scenariusza, w którym większą część spraw sądowych przegrywają. Banki nadal liczą, że sądowe orzecznictwo będzie dla nich bardziej korzystne, ale jeśli tak się nie stranie, to będą musiały tworzyć wyższe rezerwy - uważa analityk DM Citi Handlowy Andrzej Powierża.

Produkcja przemysłowa w Polsce w lipcu skurczyła się o 10,5 proc. rdr, jednak w kolejnych miesiącach spadki powinny być jednocyfrowe - oceniają ekonomiści Polskiego Instytut Ekonomicznego. Ich zdaniem, stopa bezrobocia w lipcu i sierpniu ustabilizuje się na poziomie 6,1 proc.

W III kw. 2020 r. wskaźnik CPI w Polsce najprawdopodobniej utrzyma się na poziomie ok. 3,1 proc. - prognozują ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ich zdaniem, wskaźnik cen powróci do silniejszej tendencji spadkowej dopiero w IV kw.

PKB w II kwartale spadnie o 8 proc. - prognozują ekonomiści Polskiego Instytut Ekonomicznego.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 4,5 mld zł - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W lipcu nastąpiła kontynuacja odbudowy napływu kapitału na rynki wschodzące - podał w raporcie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podwyższa od 2021 roku abonament radiowo-telewizyjny o 7,9 proc. - podano w komunikacie.

Zmiana stóp procentowych powinna każdorazowo wpływać na zmianę oprocentowania kredytów opartych o np. WIBOR, a UOKiK otrzymuje sygnały, z których wynika, że niektóre banki obniżają oprocentowanie kredytów jedynie do określonego w umowie poziomu. B. Millennium zadeklarował zmianę w zakresie ustalania limitów oprocentowania - podał UOKiK w komunikacie.

W lipcu najwyższą średnią stopę zwrotu, na poziomie 11,2 proc., wypracowała grupa funduszy rynku surowców, skupiająca się na metalach szlachetnych - poinformowały Analizy .pl w lipcowym raporcie dotyczącym podsumowania miesięcznych stóp zwrotu w polskich funduszach.

Liczba klientów UPC Polska w drugim kwartale 2020 roku wzrosła o 4,3 tys. do 1,494 mln. Operator świadczył na koniec czerwca 3,198 mln usług, o 13,6 tys. więcej niż na koniec marca - podało UPC Polska w komunikacie prasowym.

Zespół z udziałem przedstawicieli rządu i związkowców, którego zadaniem będzie wypracowanie programu dla górnictwa węgla kamiennego, zainauguruje merytoryczne prace za tydzień w Warszawie. Pracom zespołu ma przewodniczyć minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin.

Jesteśmy przygotowani na odwołanie Gazpromu i obronę przed sądem decyzji o karze nałożonej na tę firmę - poinformował we wtorek PAP prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Cena za uncję złota osiągnęła we wtorek nowy rekord, przekraczając po raz pierwszy symboliczną granicę 2000 dolarów. Z powodu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa cena złota wzrosła w tym roku o ponad jedną trzecią - informuje agencja Reutera.

WYDARZENIA Z KRAJU

------------------

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u dalszych 680 osób – poinformowało we wtorek Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. W sumie zanotowano dotąd ponad 48 tys. przypadków.

Uczestnicy czwartkowego Zgromadzenia Narodowego będę mieć mierzoną temperaturę, zapewnione zostaną im też rękawiczki i maseczki ochronne; na galerii sejmowej goście będą zajmowali co drugie miejsce. Kluby poproszone zostały o przekazanie informacji o liczbie uczestników Zgromadzenia.

Minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera i jego współpracownicy są na autokwarantannie po tym, jak uczestniczyli w posiedzeniu senackiej komisji z udziałem chorego na COVID-19 senatora Jana Filipa Libickiego - poinformował PAP dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marcin Kędryna.

Poseł Koalicji Polskiej-PSL Dariusz Klimczak poinformował we wtorek, że jest zakażony koronawirusem. To już czwarty parlamentarzysta, u którego w ostatnim czasie badania potwierdziły obecność SARS-CoV-2.

Most w Pilchowicach, który przetrwał 114 lat, I i II wojnę światową, może nie przetrwać rządów PiS-u; nie ma naszej zgody na burzenie zabytków za publiczne pieniądze - podkreślił poseł KO Dariusz Joński. Jak dodał, posłowie dostają dziesiątki mejli i telefonów w obronie tego mostu. Ponad 100-letni most kolejowy na Jeziorze Pilchowickim (Dolnośląskie) ma być wykorzystany przez hollywoodzkich filmowców. Według lokalnych mediów w produkcji Amerykanów ma zagrać Tom Cruise, a most na potrzeby jednej ze scen ma zostać wysadzony. Polska firma biorąca udział w tej produkcji nie potwierdza tych informacji. Joński podał, że "rząd twierdzi, że to będzie ich sukces jak ta produkcja powstanie i ten most zostanie zburzony, a dodatkowo jeszcze rząd chce zapłacić za to prawie 5 mln złotych, z naszych pieniędzy".

Most w Pilchowicach - dzięki nowelizacji z 2017 roku od momentu wszczęcia postępowania w sprawie wpisu obiektu do rejestru zabytków obiekt ten pozostaje pod ścisłą ochroną. Dlatego obawy o wyburzenie są bezprzedmiotowe - napisała we wtorek wiceminister kultury, Generalny Konserwator Zabytków Magdalena Gawin.

Możliwe jest zmniejszenie liczby gości w restauracjach i na weselach i rejestrowanie ich przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Oznacza to, że organizator przyjęcia będzie musiał się spodziewać niezapowiedzianej wizyty policji czy stacji sanitarno-epidemiologicznej – powiedział we wtorek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Powinno powstać prawo pozwalające na niewpuszczenie do sklepu klienta bez maski oraz na odmówienie obsługi takiej osoby - uważa Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Jak dodano, sklepy nie są w stanie samodzielnie wyegzekwować od kupujących noszenia masek.

Mamy pojedyncze informacje, że w sieci pojawiają się oferty o sprzedaży bonu turystycznego – powiedział we wtorek rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Zaznaczył, że w ustawie jest jasno powiedziane, że bonu turystycznego nie można zamienić na gotówkę ani na inne formy płatności.

Wydano już ponad 300 tys. bonów turystycznych - poinformował we wtorek na Twitterze wiceminister rozwoju Andrzej-Gut Mostowy.

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski skierował we wtorek do opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, zakładający podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od 1 września tego roku.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w zorganizowanej we wtorek po południu w Białymstoku demonstracji "Solidarni z Białorusią". Jak podkreślano, to solidarność z "budzącym" się społeczeństwem obywatelskim na Białorusi, wolnymi i demokratycznymi wyborami w tym państwie, a także sprzeciw wobec represjom.

Na ten moment brak jakichkolwiek wiadomości, aby polscy obywatele ucierpieli na skutek eksplozji, do której doszło we wtorek w stolicy Libanu Bejrucie - poinformował na Twitterze wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

Złożę inicjatywę ws. ulicy Lecha Kaczyńskiego w Warszawie; zobowiązałem się na ostatniej sesji rady miasta, że porozmawiam o tym z radnymi PiS i w ciągu kilku tygodni, we wrześniu, będzie taka propozycja - zapowiedział we wtorek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

We wtorek w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie przeciwko byłemu ministrowi transportu Sławomirowi N. i innym został zatrzymany Aleksander D. reprezentujący polską spółkę, ubiegającą się o kontrakt na budowę i remont drogi na Ukrainie - poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

Zarzut zniszczenia mienia postawiła policja 22-letniemu warszawiakowi, który w nocy z niedzieli na poniedziałek uszkodził rzeźbę Neptuna stojącą na bulwarze w Helu (Pomorskie). Mężczyzna odłamał penisa figurze wartej 300 tys. zł.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

----------------------

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje dotyczące dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, zapraszając obywateli i zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat dwóch ewentualnych zmian.

W Niemczech liczba zakażeń koronawirusem wzrosła o 879 do 211 281 - wynika z danych, które opublikował we wtorek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Osiem osób zmarło na Covid-19, zwiększając łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN do 9156.

Jak głoszą opublikowane we wtorek wyniki sondażu, przeprowadzonego na zlecenie agencji dpa przez instytut badania opinii publicznej YouGov, wśród Niemców jest znacznie więcej osób akceptujących częściowe wycofanie wojsk USA z ich kraju niż temu przeciwnych.

Pięć osób zmarło we Włoszech ostatniej doby na Covid-19, potwierdzono 190 nowych zakażeń koronawirusem, co oznacza wzrost liczby infekcji w porównaniu z poniedziałkiem, gdy było ich 159. Dane te przedstawiło we wtorek Ministerstwo Zdrowia.

Były król Hiszpanii Juan Carlos Burbon, który w opublikowanym w poniedziałek liście ogłosił zamiar wyjazdu z kraju, udał się do Republiki Dominikany - twierdzi we wtorek hiszpańska prasa. Wylot do karaibskiego kraju miał odbyć się w niedzielę z Portugalii.

Premier Katalonii Quim Torra wezwał we wtorek króla Hiszpanii Filipa VI do abdykacji w związku z wyjazdem jego ojca, Juana Carlosa Burbona, z kraju po zarzutach korupcyjnych.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne skargi na zgodę władz Danii na układanie rur gazociągu Nord Stream 2 na jej bałtyckim szelfie kontynentalnym przy użyciu statków z kotwicami - poinformował we wtorek agencję dpa duński organ odwoławczy do spraw energii (Energiklagenavnet).

W Szwecji w szybkim tempie spada liczba nowych zakażeń SARS-CoV-2 oraz zgonów wywołanych koronawirusem - poinformował we wtorek Urząd Zdrowia Publicznego.

W ciągu minionych 24 godzin w Hiszpanii zanotowano 5760 nowych zakażeń koronawirusem - wynika z opublikowanych we wtorek danych resortu zdrowia. W tym samym czasie portugalskie służby medyczne potwierdziły 112 infekcji.

W Wielkiej Brytanii w ciągu minionej doby zanotowano 89 zgonów z powodu Covid-19, a liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zwiększyła się o 670 - poinformował we wtorek po południu brytyjski rząd.

W Wielkiej Brytanii 73 089 restauracji, kawiarni, pubów, barów i stołówek zgłosiło się dotychczas do rządowego programu "Eat Out to Help Out", który daje klientom możliwość jedzenia poza domem z 50-procentową zniżką, podało we wtorek ministerstwo finansów.

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby stwierdzono 1061 zakażeń koronawirusem, 26 chorych na Covid-19 zmarło, a 737 osób wyzdrowiało - podano we wtorek na stronie internetowej Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Mityng kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej został w ostatniej chwili odwołany z powodu prac remontowych prowadzonych przez służby komunalne na miejscu spotkania wyborczego. Wiec w Słucku był zaplanowany i odbywał się zgodnie z przepisami wyborczymi. Media niezależne informują o zatrzymywaniu przez milicję osób, które przyszły na to spotkanie wyborcze.

Jeszcze nie strzelają, nie nacisnęli na spust, ale jest oczywiste, że chcieli zorganizować rzeźnię w centrum Mińska – oświadczył Alaksandr Łukaszenka we wtorek w orędziu do narodu. Według niego na Białorusi trwają próby rozpętania „kolorowej rewolucji”.

W Rosji liczba zakażeń koronawirusem sięgnęła we wtorek 861 423 po wykryciu w ciągu minionej doby nowych 5159 przypadków. Zmarło od poniedziałku 144 chorych na Covid-19 - niemal dwukrotnie więcej niż dobę wcześniej, gdy przypadków śmiertelnych było 79.

W USA 532 osoby zmarły w ciągu doby z powodu Covid-19 w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA przekroczył już 155 tys. przypadków. To spadek w odnotowywanej liczbie zgonów w porównaniu z końcówką lipca. Prezydent Donald Trump ocenił nawet w poniedziałek, że "wirus ustępuje".

Kanadyjczycy nie chcą otwarcia granicy z USA i tylko 17 proc. z nich wsiadłoby do samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. Eksperci twierdzą, że granica z USA może pozostać zamknięta nawet do przyszłego roku, lekarze zapowiadają dalszy rok kryzysu Covid-19.

W Meksyku w ciągu ostatniej dobyzarejestrowano 4767 zakażeń koronawirusem, a 266 osób zmarło z powodu Covid-19 - poinformowało w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego ministerstwo zdrowia tego kraju. W przeddzień informowano o 4853 infekcjach i 274 zgonach.

W Brazylii w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono obecność koronawirusa u 16 641 osób - podało federalne ministerstwo zdrowia. W tym samym czasie zmarło 561 osób - o 20 więcej niż od soboty do niedzieli. Liczba wszystkich zakażeń przekroczyła 2 mln 750 tys.

Ponad 60 proc. Japończyków, u których występowały objawy zakażenia koronawirusem, mimo wszystko chodziło do pracy, lekceważąc zalecenia rządu – wynika z ankiety internetowej, opisywanej we wtorek przez agencję prasową Kyodo.

Rząd Japonii potępił we wtorek decyzję południowokoreańskiego sądu, który umożliwił przejęcie i sprzedaż aktywów japońskiej firmy Nippon Steel w Korei Płd., by wypłacić czterem Koreańczykom odszkodowania za pracę przymusową w czasie II wojny światowej.

Chiny wezmą odwet, jeśli władze Stanów Zjednoczonych będą w dalszym ciągu prowadzić „wrogie działania” przeciwko pracującym w USA chińskim dziennikarzom – zagroził we wtorek rzecznik MSZ ChRL Wang Wenbin na rutynowym briefingu prasowym w Pekinie.

Korea Płn. najprawdopodobniej wciąż kontynuuje prace nad budową swego potencjału nuklearnego - wynika z poufnego raportu ONZ, z którym w poniedziałek zapoznała się agencja Reuters. Do takich wniosków doszły struktury wywiadowcze wielu krajów - wskazano w nim.

W Iranie w ciągu ostatniej doby wykryto 2 751 nowych infekcji koronawirusem - najwięcej od dwóch miesięcy, na Covid-19 zmarło kolejnych 212 chorych - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia.

W wyniku wtorkowej potężnej eksplozji w stolicy Libanu Bejrucie zginęło co najmnij 10 osób - podaje miejscowa służba zdrowia. Telewizja Al-Dżazira poinformowała o setkach rannych. Fala uderzeniowa, która powstała po wybuchu, spowodowała rozległe zniszczenia w wielu częściach miasta, głównie w centrum. Według lokalnych mediów eksplozja miała miejsce w porcie, gdzie magazynowane były materiały pirotechniczne. Al-Dżazira w relacji na żywo pokazywała unoszące się nad budynkami wysokie płomienie i gęstą chmurę dymu nad miastem. Według telewizji Al-Arabija odgłos wybuchu był słyszany 20 km od Bejrutu.

(PAP Biznes)

gor/ asa/

Ostatnie wiadomości