Tauron utworzy odpisy o wartości 1,03 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półr. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 sie 2020, 14:54

Tauron utworzy odpisy o wartości 1,03 mld zł w skonsolidowanym sprawozdaniu za I półr.

Tauron utworzy odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzania oraz odpisy związane z wartością udziałów i aktywów spółki Tauron Ciepło. Łączna wartość odpisów w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniesie ok. 1,03 mld zł. Odpisy w segmentach wydobycia i wytwarzanie obniżą zysk netto grupy o 184 mln zł - podał Tauron w komunikacie.

Analizy spółki wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach wydobycia i wytwarzanie, na co wpłynęły: zmiana założeń dotyczących kosztu kapitału dla aktywów węglowych oraz spadek marży na energii elektrycznej na skutek obniżenia ceny energii w jednostkach biomasowych.

"Przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wydobycie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 179 mln zł" - napisano.

"Przeprowadzone analizy dotyczące segmentu Wytwarzanie wykazały zasadność utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w wysokości 48 mln zł" - dodano.

Dodatkowo, w związku z trwającym procesem sprzedaży udziałów w Tauron Ciepło, grupa zobowiązana jest do wyceny tych aktywów - wstępne analizy dotyczące określenia wartości godziwej udziałów oraz aktywów netto tej spółki wykazały potrzebę utworzenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. W skonsolidowanym sprawozdaniu Tauronu odpisy te mogą wynieść 0,8 mld zł, a w sprawozdaniu jednostkowym 1,4 mld zł.

(PAP Biznes), #TPE

kuc/ asa/

Zobacz także: Tauron Polska Energia SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości