GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPR spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 sie 2020, 19:42

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPR spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Uchwała Nr 580/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPR spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji serii PPR spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGHLMC00487";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GHL0124".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości