Marcin Ostaszewski dołączył do Rady Nadzorczej INC | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
06 sie 2020, 11:54

Marcin Ostaszewski dołączył do Rady Nadzorczej INC

Akcjonariusze INC podczas wczorajszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zdecydowali o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Marcina Ostaszewskiego. To adwokat z wieloletnim doświadczeniem w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego.

- Dołączenie Marcina Ostaszewskiego do naszej Rady Nadzorczej stanowi jej niewątpliwe wzmocnienie. Mam także nadzieję, że jego doświadczenie oraz szeroka wiedza w obszarze prawa rynku kapitałowego i prawa korporacyjnego pozytywnie wpłynie na efektywność naszej działalności oraz rozwój portfolio klientów. – mówi Paweł Śliwiński, prezes INC.

- Rynek kapitałowy jest mi bardzo bliski. Ufam, że moje doświadczenie prawnicze w tym obszarze oraz w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych będą procentować, a Spółka będzie miała we mnie solidne wsparcie. – mówi Marcin Ostaszewski, partner w Kancelarii Adwokackiej Mikulewicz Ostaszewski.

Marcin Ostaszewski to adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Reprezentował Obligatariuszy w ramach postępowań sądowych oraz w relacjach z administratorem zabezpieczeń. Obecnie zajmuje stanowisko partnera w kancelarii Mikulewicz Ostaszewski Kancelaria Adwokacka Spółka partnerska. Ukończył kierunek prawo na Uczelni Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, na kierunku: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa). Aktualnie na tej samej uczelni odbywa studia Master of Business Administration. Przewodniczący Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Posiada również licencję doradcy restrukturyzacyjnego (nr lic. 1286).

O INC:

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect.

W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzący jako jedyny dom maklerski w Polsce platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiadający licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń,
  • INC Private Equity ASI S.A. – fundusz typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • Carpathia Capital S.A. – fundusz o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • INC Rating Sp. z o.o. – polska agencja ratingowa zarejestrowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.

Źródło: Spółka, #INC

Zobacz także: INC SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości