GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 sie 2020, 18:28

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

Uchwała Nr 587/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 5.934 (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) obligacje na okaziciela serii M spółki GEO, MIESZKANIE I DOM Sp. z o.o., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości