GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 sie 2020, 18:26

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES SA

Uchwała Nr 586/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G i H spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki STARWARD INDUSTRIES S.A., o wartości nominalnej 0,13 zł (trzynaście groszy) każda:

1) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji serii G,

2) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji serii H.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości