GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2020, 14:31

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER SA

Uchwała Nr 592/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje strukturyzowane wyemitowane przez SG ISSUER S.A. w ramach 2 (dwóch) serii obligacji, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie obligacji danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 592/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Lp.Kod ISIN obligacjiNazwa skrócona obligacjiWolumen emisji
1.XS2120799106SGESGDSP062512.649
2.XS2120841742SGDDAXK072560.250

kom amp/

Ostatnie wiadomości