GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMMOFINANZ AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2020, 18:20

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMMOFINANZ AG

Uchwała Nr 596/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela spółki IMMOFINANZ AG z siedzibą w Wiedniu

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są 11.208.526 (jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela spółki IMMOFINANZ AG.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 13 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki IMMOFINANZ AG, o których mowa w § 1, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "AT0000A21KS2".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: Immofinanz AG - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości