GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPP3 i PPP4 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2020, 14:28

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPP3 i PPP4 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

Uchwała Nr 591/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii PPP3 i PPP4 spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 12 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela spółki GHELAMCO INVEST Sp. z o.o.:

a) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPP3, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda,

b) 500.000 (pięćset tysięcy) obligacji serii PPP4, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda

- pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 r. rejestracji tych obligacji pod kodem "PLGHLMC00479";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a) i b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GHE0124".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości