GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2020, 14:36

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A.

Uchwała Nr 593/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez SG ISSUER S.A.

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 11 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje strukturyzowane wyemitowane przez SG ISSUER S.A. w ramach 2 (dwóch) serii obligacji, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie obligacji danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla obligacji danej serii;

2) notować obligacje strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla obligacji danej serii;

3) notować obligacje strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 593/2020

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Lp.Kod ISIN obligacjiNazwa skrócona obligacjiWolumen emisji
1.XS2120799106SGESGDSP062512.649
2.XS2120841742SGDDAXK072560.250

kom amp/

Ostatnie wiadomości