GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 sie 2020, 18:20

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN SA

Uchwała Nr 594/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN S.A.

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 13 sierpnia 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 388.349 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 13 sierpnia 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLINFSC00019";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INFOSCAN" i oznaczeniem "IST".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Ostatnie wiadomości