GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki ML SYSTEM S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2020, 18:22

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki ML SYSTEM S.A.

Uchwała Nr 597/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ML SYSTEM S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 729.999

(siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ML SYSTEM S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, z dniem rejestracji tych praw do akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37, § 38 ust. 1 i 3, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 14 sierpnia 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 729.999 (siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki

ML SYSTEM S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej

w dniu 14 sierpnia 2020 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLMLSTM00049";

2) notować prawa do akcji spółki ML SYSTEM S.A., o których mowa

w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MLSYSTEM-PDA"

i oznaczeniem "MLSA".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: ML System SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości