Odpisy i rezerwy Enei obniżą w I poł. '20 zysk netto grupy Enea o ok. 779 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
11 sie 2020, 18:14

Odpisy i rezerwy Enei obniżą w I poł. '20 zysk netto grupy Enea o ok. 779 mln zł

Odpisy i rezerwy w grupie Enea obniżą w I połowie 2020 roku zysk przed opodatkowaniem o ok. 879 mln zł i zysk netto o ok. 779 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że zidentyfikowała konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w szacunkowej wartości ok. 318 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku oraz ok. 523 mln zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, po dokonaniu 11 sierpnia 2020 roku oceny wpływu decyzji o zamiarze kontynuacji budowy Elektrowni Ostrołęka C z uwzględnieniem zmiany źródła zasilania z węglowego na gazowe, zidentyfikowała konieczność:

- dokonania odpisów związanych z udzieloną pożyczką, jak również ze zobowiązaniem Enea względem Energa do zwrotu połowy pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez ten podmiot do Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. Odpis aktualizacyjny obejmie pozostałą, nieobjętą do tej pory odpisem aktualizującym i wyniesie ok. 137 mln zł w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku.

- utworzenia w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 roku rezerwy w kwocie ok. 219 mln zł na przyszłe zobowiązania inwestycyjne wobec Elektrowni Ostrołęka sp. z o.o. oraz Energa, której poziom odzwierciedla możliwe, szacowane na dzień utworzenia rezerwy kwoty finansowania Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o. dla celów rozliczenia dotychczasowej realizacji projektu realizowanego przez Elektrownia Ostrołęka sp. z o.o.

Enea podała, że że wysokość wskazanych odpisów i rezerwy ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie, a ich ostateczna wartość zostanie przedstawiona w raporcie za I półrocze 2020 roku.

(PAP Biznes), #ENA

seb/ asa/

Zobacz także: Enea SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości