Geotrans odnotował znaczący wzrost przychodów i zysków | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 sie 2020, 08:36

Geotrans odnotował znaczący wzrost przychodów i zysków

Geotrans w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 23,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, 11,3 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 9,0 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 97 proc., 227 proc. oraz 240 proc. Czołowy przedstawiciel krajowej branży zagospodarowania odpadów poprocesowych w najbliższym czasie przedstawi nową strategię rozwoju.

- Podstawowym celem nowej strategii będzie skokowy wzrost biznesu, przy zachowaniu atrakcyjnych rentowności głównych segmentów działalności. Główne założenia zamierzamy przedstawić w najbliższym czasie. W lipcu podpisaliśmy z przedstawicielem branży wodociągowo-kanalizacyjnej cztery umowy na zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o łącznej wartości. 7,4 mln. To rekordowy kontrakt w historii spółki. Chcemy utrzymać pozytywny trend wynikowy w kolejnych kwartałach - komentuje Przemysław Weremczuk, prezes Geotransu.

Oferta Geotransu w postępowaniu przetargowym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania dwóch działek zlokalizowanych w województwie opolskim o łącznej powierzchni 0,9 ha została wybrana jako najkorzystniejsza. Transakcja o łącznej wartości 0,5 mln zł netto wpisuje się w realizację nowej strategii spółki.

W ostatnich trzech latach spółka inwestowała w nowe lokalizacje oraz starała się o kolejne pozwolenia administracyjne. Wypracowana w ten sposób baza operacyjna pozwoliła Geotransowi trzykrotne zwiększyć skalę działania. Firma dostrzega wiele niezagospodarowanych nisz w zakresie ponownego wykorzystania odpadów biologicznych, tj. ustabilizowanych osadów ściekowych i kompostu nienormowanego.

Geotrans aktualnie nie odczuwa znaczących zagrożeń dla prowadzonej działalności w związku z pandemią COVID-19. Wręcz przeciwnie – ze strony klientów, głównie oczyszczalni ścieków, spotyka się z pozytywną presją na szybszą realizację kontraktów. Ponadto, wszystkie bieżące kontrakty są realizowane w normalnym trybie, a spółka nie notuje opóźnień w realizacji płatności.

O Geotrans:

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, kompostu nienormowanego oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W 2019 r. spółka rozpoczęła działalność w perspektywicznym sektorze zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. Głównymi klientami w niniejszym segmencie są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnym oraz kompostownie. Spółka powstała w 2007 r., a od sierpnia 2015 r. jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #GTS

Ostatnie wiadomości