Brand24 podsumowuje II kwartał 2020 roku | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2020, 08:37

Brand24 podsumowuje II kwartał 2020 roku

BRAND 24 S.A., właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (software as a service), opublikował skonsolidowany raport grupy kapitałowej za 2Q 2020 roku.

Na koniec czerwca 2020 Brand24 miał 3 091 aktywnych klientów (+25 aktywnych klientów). Warto przypomnieć, że w kwietniu br. widoczny był negatywny efekt pandemii koronawirusa, skutkujący spadkiem liczby klientów netto (-66), ale w kolejnych miesiącach 2Q 2020 liczba klientów już rosła (łącznie +91), a wskaźnik churn ustabilizował się.

Przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły w omawianym okresie 3,3 mln PLN (w porównaniu do 4,1 mln z 2Q 2019), a skonsolidowany wynik netto -0,15 mln PLN wobec -0,01 mln PLN przed rokiem. Spółka zakończyła 2Q 2020 skonsolidowaną EBITDA na poziomie 0,6 mln PLN co oznacza, że była ona na porównywalnym poziomie r/r. W porównaniu do 1Q 2020 widoczna jest wyraźna poprawa wyników Brand24: skonsolidowane przychody Spółki za 2Q 2020 zwiększyły się o 3%, EBITDA wzrosła ponad dwukrotnie, a strata netto ograniczona została o 0,3 mln PLN w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami 2020 za sprawą niższych kosztów.

W 2Q 2020 Monthly Recurring Revenue (MRR) - miesięczny powtarzalny przychód - wyniósł 1 048 tys. PLN, a ARPU (Average Revenue Per User) 347 PLN. Oba powyższe wskaźniki wzrosły w porównaniu z 1Q 2020.

Większość klientów Brand24 stanowią podmioty zagraniczne. Firma pracuje aktualnie z klientami ze 123 krajów. Procentowy podział geograficzny klientów w ujęciu ilościowym systematycznie zwiększa się na rzecz klientów zagranicznych i na koniec marca 2020 wynosił 60% klientów zagranicznych i 40% klientów krajowych, a w ujęciu generowanych przychodów: 65%:35%

W omawianym kwartale Spółka przeprowadziła emisję akcji i została dokapitalizowana kwotą 2,7 mln PLN z przeznaczeniem na dalszy rozwój narzędzia i biznesu. Nakłady inwestycyjne na nowe funkcjonalności narzędzia Brand24 wyniosły w 2Q 2020 0,45 mln PLN.

„W 2Q 2020, poza stałą koncentracją na powiększaniu bazy klientów, zgodnie z zapowiedziami dodatkowo intensywnie pracowaliśmy nad wdrożeniem nowych funkcjonalności narzędzia Brand24. Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy monitoring marek w newsletterach – to unikalne rozwiązanie, które mocno wyróżnia nas na tle konkurencji. Ponadto rozbudowaliśmy monitoringu FB o mechanizm śledzenia publicznych facebook pages, mechanizm agregowania treści wideo z FB oraz mechanizm kolekcjonowania recenzji zgromadzonych na stronach tej platformy (FB reviews). Bardzo cenną funkcją, pozwalającą klientom jeszcze precyzyjniej analizować zgromadzone dane, jest monitoring zasięgu. Właśnie ruszyliśmy z jego nową odsłoną, uwzględniającą zasięg generowany poza kanałami social media. Klienci – obecni i potencjalni – bardzo pozytywnie odbierają zmiany, jakie wprowadzamy w Brand24, zarówno jeśli chodzi o obszary związane z dostępnością danych, jak i ich analizą. Widzimy pozytywny wpływ tych działań na konwersję i wskaźnik MRR, a co za tym idzie – na osiągane wyniki finansowe. Tak jak sygnalizowaliśmy, w 2Q 2020 wyniki finansowe Brand24 poprawiły się istotnie w stosunku do 1Q br. i to pomimo wybuchu pandemii koronawirusa. Daje nam to satysfakcję i ogromną motywację do dalszego działania” - mówi Michał Sadowski, Prezes Zarządu, znaczący akcjonariusz i założyciel BRAND 24 S.A.

O BRAND24:

BRAND 24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści publicznych w Internecie. Umożliwia wychwytywanie publicznych wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w Internecie.

Źródło: Spółka, #B24

Ostatnie wiadomości