GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 567/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 sie 2020, 18:36

GPW: w sprawie zmiany Uchwały Nr 567/2020 w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT SA

Uchwała Nr 612/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 567/2020 Zarządu Giełdy z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia zmienić Uchwałę Nr 567/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii B spółki JHM DEVELOPMENT S.A., w ten sposób, że w § 1 wyrażenie "w okresie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. (włącznie)" zastępuje się wyrażeniem "w okresie od dnia 4 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. (włącznie)".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zobacz także: JHM Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości