GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2020, 18:20

GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki POLWAX S.A.

Uchwała Nr 648/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 1 września 2020 r. dopuszczonych będzie 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 1 września 2020 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLPOLWX00034".

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 18 ust. 1 Działu I i § 2 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego

w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 1 września 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 10.300.000 (dziesięć milionów trzysta tysięcy) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLWAX S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 1 września 2020 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLPOLWX00034";

2) notować prawa poboru spółki POLWAX S.A., o których mowa w pkt 1), w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 8 września 2020 r. (włącznie), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "POLWAX-PP" i oznaczeniem "PWXP".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Polwax SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości