Pharmena zmniejszyła stratę w I półroczu 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 sie 2020, 16:02

Pharmena zmniejszyła stratę w I półroczu 2020

Lek 1-MNA Pharmeny – biotechnologicznej spółki notowanej na GPW, może wykazać pozytywny wpływ na leczenie infekcji wirusowych. Przeprowadzone w Nowym Jorku badania na pacjentach chorych na COVID-19 wykazały, że poziomy markerów zapalnych, w tym TNF-aplha, na który oddziałuje kandydat na lek 1-MNA, stanowią duże znaczenie w przebiegu choroby i śmierci w infekcji wywołanej koronawirusem SARS CoV-2. Spółka rozpoczęła przegląd opcji strategicznych i chce w najbliższym czasie rozpocząć badania nad lekiem 1-MNA w nowym, wirusowym wskazaniu.

W środę Pharmena poinformowała o najnowszej pracy naukowej i dowodach amerykańskich naukowców w zakresie znaczenia markerów zapalnych w szacowaniu ryzyka ciężkiego przebiegu choroby i śmierci wywołanej koronawirusem. Opisane w opublikowanej pracy badania, przeprowadzone w Nowym Jorku u hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 wykazały, że wysokie poziomy markerów zapalnych IL-6, IL-8 i TNF-alpha wiązały się z większym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby oraz większym ryzykiem zgonu u pacjentów z koronawirusem. Autorzy opublikowanych badań, wskazują również, iż powyższe markery zapalne nie są ze sobą powiązane i należy przeprowadzić ocenę wpływu terapii redukującej pojedyncze markery na COVID-19.

Spółka chce jak najszybciej rozpocząć badania kliniczne nad lekiem 1-MNA w kierunku wpływu markera zapalnego TNF-alpha na COVID-19. Plan rozwoju leku w infekcjach wirusowych, w tym infekcji wirusem SARS-CoV-2, został opracowany we współpracy z wiodącym amerykańskim podmiotem specjalizującym się w organizacji procesu badań klinicznych. Z pewnością pomocne przy tym będzie dossier z badań klinicznych leku 1-MNA (TRIA-662) w II fazie, które spółka prowadziła w latach ubiegłych na pacjentach.

- Opublikowana praca amerykańskich naukowców tylko potwierdza naszą koncepcje o istotnym znaczeniu reakcji zapalnej organizmu w przebiegu choroby u pacjentów z koronawirusem. TNF-alpha, czyli jeden z głównych markerów zapalnych, jest kluczowym parametrem w walce z chorobą covid-19. Z badań wynika, iż obecnie stosowane leki u pacjentów z koronawirusem m.in. tocilizumab, kortykosteroidy, remdesivir, hydroksychlorochina oraz leki przeciwzakrzepowe nie mają znaczącego wpływu na redukcję TNF-alpha. Konieczne jest zatem przebadanie nowego leku, który będzie wpływał na redukcję wspomnianego markeru. Nasze dotychczasowe badania kliniczne zakończone II fazą, które prowadziliśmy na pacjentach, wykazały, że 1-MNA obniżał istotnie statystycznie poziom TNF-alpha.
W związku z tym 1-MNA może być skuteczną terapią w leczeniu pacjentów z covid-19 i będziemy starali się to udowodnić w planowanych badaniach - mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu Pharmena S.A.

Spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W tym czasie skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4,4 mln zł w porównaniu do 5,3 mln zł w pierwszym półroczu 2019 r. Strata netto to 2,7 mln zł (vs. 6,0 mln zł straty w I pół. 2019 r.). Przychody ze sprzedaży obarczone zostały w dużym stopniu sytuacją związana z pandemią i wprowadzonymi ograniczeniami w zakresie handlu stacjonarnego, w tym kanału farmaceutycznego. Jednocześnie rządowy lockdown spowodował wstrzymanie zakupów kluczowych, krajowych klientów spółki. Z uwagi na sytuację panującą na rynku, Spółka rozpoczęła sprzedaż w kanale e-commerce na skalę światową, rozszerzając m.in. współpracę z firmą Amazon. Przychody z eksportu spółki w I półroczu wzrosły do 1 mln zł (vs. 55 tys. zł w analogicznym okresie ubiegłego roku).

- W pierwszym półroczu osiągnęliśmy niższą wartość przychodów przede wszystkim w zakresie sprzedaży krajowej, gdzie nie została zrealizowana część kontraktów. Na spadek sprzedaży produktów wpływ miały nałożone restrykcje handlowe związane z koronawirusem i w związku z tym bardzo ucierpiał nasz kanał apteczny i drogeryjny. W tym ciężkim czasie, udało nam się jednak zimniejszych stratę o ponad 3 mln zł, za sprawą wprowadzonych działań optymalizujących koszty Grupy. Pandemia covid-19 miała negatywny wpływ na osiągnięte wyniki (ograniczyła sprzedaż o ok. 20 proc. r/r), natomiast z drugiej strony otworzyła nam drogę dalszego rozwoju cząsteczki 1-MNA w zakresie nowych wskazań - infekcji wirusowych - komentuje Prezes.

O PHARMENA: 

Publiczna spółka biotechnologiczna, której głównym obszarem działalności jest opracowywanie i komercjalizacja innowacyjnych produktów powstałych na bazie opatentowanej fizjologicznej i naturalnej substancji czynnej 1-MNA. Realizuje projekty dotyczące prowadzenia badań klinicznych nad innowacyjnym lekiem w obszarze kardio-metabolicznym, produkcji innowacyjnych dermokosmetyków i suplementów diety.

Spółka od 2008 r. była notowana na rynku NewConnect. 12 kwietnia 2019 r. przeniosła notowania na rynek regulowany GPW.

Kluczowe pojęcia:

  • 1-MNA – naturalna cząsteczka 1-MNA (1-metylonikotynamid) jest niebadanym wcześniej endogennym metabolitem nikotynamidu, która wykazuje szerokie działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe oraz posiada zdolności do stymulowania endogennej prostacykliny (PGI2).
  • 1-MNA to endogenna substancja pochodzenia witaminowego, fizjologicznie obecna w organizmie człowieka. Należy do czwartorzędowych soli pirydyniowych i jest głównym metabolitem witaminy B3, zwanej też witaminą PP. 1-MNA powstaje w naszym organizmie w wyniku przemian metabolicznych witaminy PP w wątrobie. Składnik ten znajduje się w nielicznych produktach spożywczych obecnych w diecie. Najbogatszym znanym źródłem 1-MNA są algi brunatne Wakame (Undaria pinnatifida) i liście zielonej herbaty (Camellia sinensis). Nie są to jednak efektywne źródła pozyskiwania 1-MNA dla naszego organizmu. Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz z wiekiem obniża się fizjologiczna zdolność przekształcania witaminy PP. Suplementację diety w 1-MNA zaleca się szczególnie osobom starszym.
  • MENAVITIN – marka parasolowa, zarejestrowana jako znak towarowy w UE przez Pharmena S.A., w skład której wchodzić będzie grupa produktów opartych o innowacyjną cząsteczkę 1-MNA.

Źródło: Spółka, #PHR

Zobacz także: Pharmena SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości