Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
31 sie 2020, 15:28

Akcjonariusze Quercus TFI zdecydowali o emisji akcji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quercus TFI zdecydowało o emisji nie więcej niż 5.500.000 akcji serii D. Celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenia agenta transferowego.

Quercus TFI chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję. Pierwszeństwo w obejmowaniu akcji będą mieli dotychczasowi akcjonariusze posiadający co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego na dzień WZA.

- Obecna sytuacja rynkowa, a w szczególności środowisko praktycznie zerowych stóp procentowych, może skutkować istotnym napływem środków do funduszy inwestycyjnych w najbliższych miesiącach. To dobra okazja do istotnego zwiększania skali działalności i zebrania znacznie większych aktywów niż obecnie. Wymaga to jednak poszerzenia możliwości dystrybucyjnych, co staramy się konsekwentnie realizować. – powiedział Sebastian Buczek, założyciel i Prezes Zarządu Quercus TFI.

Istotnym elementem strategii rozszerzenia kanałów dystrybucji jest planowane przejecie spółki dystrybucyjnej. Quercus TFI w lipcu bieżącego roku zakomunikował o złożeniu wiążącej oferty przejęcia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion. Obecnie prowadzone są negocjacje, mające doprowadzić do realizacji przejęcia. Równolegle Quercus TFI nie wyklucza również innych transakcji, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę TFI. Dzięki pozyskanym środkom finansowym z emisji akcji serii D, Spółka chce również utworzyć własnego agenta transferowego.

- Chcemy przyspieszyć rozwój Quercus TFI. Jednocześnie nie chcemy zmieniać dotychczasowej, wieloletniej praktyki wypłaty zdecydowanej większości wypracowanych zysków dla akcjonariuszy. Z tego powodu zdecydowaliśmy, iż optymalnym rozwiązaniem jest podwyższenie kapitału – dodaje Sebastian Buczek.

W sytuacji, gdyby nie udało się dokonać przejęć, a tym samym środki z emisji nie zostałyby przeznaczone na ten cel, Zarząd zamierza rekomendować WZA wypłatę środków z emisji na rzecz akcjonariuszy w postaci dodatkowej, nadzwyczajnej wypłaty.

Walne Zgromadzenie zdecydowało, że akcjonariusze posiadający co najmniej 1 proc. akcji Quercus TFI na dzień WZA, którzy zgłoszą deklarację objęcia akcji po cenie nie niższej niż cena emisyjna ustalona przez Zarząd, będą uprawnieni do pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w liczbie zapewniającej im utrzymanie udziału w kapitale zakładowym po realizacji emisji akcji serii D.

Źródło: Spółka, #QRS

Zobacz także: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości