Photon Water wprowadza na rynek technologię usuwania PFAS ze środowiska | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
07 wrz 2020, 09:05

Photon Water wprowadza na rynek technologię usuwania PFAS ze środowiska

Wchodząca w skład grupy Photon Energy, spółka Photon Water, zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją systemów uzdatniania wody, osiągnęła znaczące postępy w badaniach i rozwoju własnej, czekającej na opatentowanie technologii remediacji, która została już wdrożona w wielu zanieczyszczonych miejscach na świecie, z korzystnymi rezultatami w zakresie neutralizacji związków perfluorowanych i polifluorowanych (PFAS).

- Z powodzeniem zastosowaliśmy naszą technologię nano-remediacji metodą in-situ w miejscach dotkniętych różnymi i złożonymi zanieczyszczeniami na całym świecie. Potencjał naszej technologii został zwielokrotniony dzięki szeroko zakrojonym testom laboratoryjnym, potwierdzającym, że możemy skutecznie redukować zanieczyszczenie PFAS. Obecnie wdrażamy pierwszy projekt pilotażowy, udowadniając przydatność i skuteczność naszej technologii w zakresie eliminacji PFAS z wód gruntowych - wyjaśnia Petr Kvapil, dyrektor zarządzający Photon Water.

Rekultywacja metodą in-situ oznacza prowadzenie prac w środowisku gruntowo-wodnym w miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności przemieszczania gruntu.

PFAS to zanieczyszczenia pojawiające się na całym świecie, mające wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, choć jego zakres i skutki są wciąż badane. Związki PFAS są produkowane na skalę przemysłową od lat pięćdziesiątych XX wieku, charakteryzują się stabilnością termiczną oraz dobrą rozpuszczalnością. Występują w wielu formach, a często również w połączeniu z innymi zanieczyszczeniami. Do chwili obecnej zidentyfikowano ponad 4700 związków PFAS, które ze względu na swoje właściwości, takie jak odporność na wodę i ciepło, były wykorzystywane do produkcji naczyń kuchennych, odzieży oraz mebli, a także klejów czy chemikaliów gaśniczych. Substancje PFAS długo utrzymują się w środowisku, przenikając do wód gruntowych i gleby, powodując zanieczyszczenie rzek, jezior oraz źródeł wody pitnej.

Zanieczyszczenia PFAS można znaleźć w wodach powierzchniowych i gruntowych sąsiadujących z przedsiębiorstwami zajmującymi się przemysłem chemicznym, produkcją tekstyliów, rafinacją ropy naftowej, a także obiektami cywilnymi i wojskowymi (zwłaszcza lotniskami), wysypiskami śmieci oraz innymi lokalizacjami przemysłowymi. Wysoki poziom zanieczyszczenia PFAS występuje szczególnie wokół terenów przeznaczonych do ćwiczeń przeciwpożarowych i miejsc, gdzie duże pożary zostały ugaszone przy użyciu pianek gaśniczych zawierających PFAS. Powszechne zanieczyszczenie wody pitnej stanowi również poważny problem dla przedsiębiorstw wodociągowych. Zanieczyszczenie PFAS stało się przedmiotem poważnego zainteresowania opinii publicznej w Ameryce Północnej i Australii, gdzie organy regulacyjne kontrolują związek między obecnością PFAS w środowisku a poziomem zanieczyszczenia wody pitnej i żywności. Unia Europejska także dostrzegła ten problem, a 1 lipca 2020 r. Dania została pierwszym krajem członkowskim, który zakazał stosowania PFAS w papierowych i tekturowych opakowaniach do żywności.

- Fakt definiowania związków PFAS w Australii za zdecydowanie szkodliwych i zanieczyszczających środowisko skłonił nas do testów przydatności naszej technologii nano-remediacji do ich eliminacji. Współpracujemy z wieloma partnerami, dążąc do wdrożenia naszego rozwiązania na szeroką skalę w celu zapewnienia skutecznego narzędzia do eliminacji PFAS, bez konieczności przemieszczania, pompowania czy uzdatniania gleby i wód gruntowych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu Photon Energy w zakresie zasilania pozasieciowego, jesteśmy w stanie wdrożyć tę technologię w dowolnej lokalizacji - mówi Michael Gartner, dyrektor zarządzający Photon Energy Australia.

- Głównym celem Photon Water jest opracowanie partnerskich relacji z rządem Australii, organami regulacyjnymi, i przemysłem ukierunkowanych na wydajne i opłacalne usuwanie PFAS ze środowiska. Dysponujemy bogatym doświadczeniem w obszarze przemysłowego uzdatniania wody, zarządzania niebezpiecznymi odpadami płynnymi oraz przygotowania projektów. Zintegrujemy te kompetencje i wykorzystamy je do skutecznego wdrożenia innowacyjnej technologii nano-remediacji w ramach oferty usług Photon Water. Usuwanie PFAS poprzez oczyszczanie na miejscu jest unikalne w skali światowej, z szerokim potencjałem zastosowania na wielu rynkach i w wielu branżach - dodaje Ian Phillipps, dyrektor generalny Photon Water Australia.

- Usuwanie PFAS z miejsc zanieczyszczonych jest jednym z najpilniejszych tematów z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy przekonani, że nasza technologia nano-remediacji metodą in-situ - po udanym pilotażu - może zostać szybko wdrożona na globalnym rynku. Ten strategiczny dla nas obszar może w niedługim czasie stać się jednym z głównych filarów naszej działalności, jednocześnie adresując problem zagrożenia środowiska dotyczącego społeczności w skali globalnej - podsumowuje Georg Hotar, CEO Photon Energy.

Zarząd Photon Energy postanowił wyodrębnić wszystkie kwestie związane z ochroną własności intelektualnej w ramach technologii nano-remediacji i skoncentrować je w spółce zależnej Photon Remediation Technology z siedzibą w Holandii (Amsterdam). Przyszłe projekty rozwojowe w ramach tej technologii będą realizowane przez spółki zależne Photon Remediation Technology, tj. Photon Remediation Technology Europe z siedzibą w Czechach (Praga) oraz Photon Remediation Technology Australia z siedzibą w Australii (Sydney).

O Photon Energy: 

Photon Energy N.V. to przedsiębiorstwo o zasięgu globalnym, oferujące rozwiązania i usługi w zakresie energii słonecznej, które obejmują wszystkie etapy eksploatacji systemów fotowoltaicznych. Od jej powstania w 2008 r. firma Photon Energy zbudowała i oddała do użytku na dwóch kontynentach elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 90 MWp, z czego 60,6 MWp należy do jej portfela własnego. Obecnie spółka opracowuje projekty zakładające osiągnięcie mocy 738 MWp w Australii (z czego 580 MWp we współpracy z Canadian Solar) oraz 42,6 MWp na Węgrzech, Jednostka O&M firmy Photon Energy zapewnia obsługę i utrzymanie ruchu instalacji na całym świecie o łącznej mocy ponad 310 MWp. Dodatkowo, spółka zależna - Photon Water Technology (PWT) - opracowuje wdrażane na całym świcie systemy oczyszczania i uzdatniania wody. Photon Energy ma swoją główną siedzibę w Amsterdamie oraz posiada liczne oddziały w Europie i Australii.

Źródło: Spółka, #PEN

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości