Quercus TFI przygotowuje się do nowej działalności agenta transferowego i przejęcia DI Xelion | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 wrz 2020, 09:03

Quercus TFI przygotowuje się do nowej działalności agenta transferowego i przejęcia DI Xelion

Quercus TFI S.A. nabyło 100% spółki, która będzie funkcjonować pod firmą Quercus Agent Transferowy Sp. z o.o. Głównym przedmiotem działalności spółki zależnej będzie prowadzenie rejestru uczestników funduszy inwestycyjnych. Spółka może także uczestniczyć w realizacji planowanego nabycia Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. lub innego podmiotu dystrybuującego fundusze inwestycyjne.

- Chcemy wykorzystać sprzyjającą sytuację rynkową, przyspieszyć rozwój i zwiększyć udziały w rynku funduszy inwestycyjnych. Nabycie spółki, która będzie pełniła funkcję agenta transferowego, jest jednym z kroków w kierunku realizacji przejęcia jednego z wiodących dystrybutorów na rynku – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu i wiodący akcjonariusz Quercus TFI S.A.

Rozszerzenie kanałów dystrybucji, m.in. poprzez planowane przejecie spółki dystrybucyjnej, jest jednym z głównych kierunków rozwoju Quercus TFI S.A. Towarzystwo złożyło wiążącą ofertę przejęcia 100% udziałów Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o. Obecnie prowadzone są negocjacje, mające doprowadzić do podpisania stosownej umowy. Quercus TFI S.A. nie wyklucza również innych transakcji, zarówno w obszarze dystrybucji, jak i podmiotów komplementarnie uzupełniających ofertę produktową.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Quercus TFI S.A. 31 sierpnia br. zdecydowało o emisji nie więcej niż 5.500.000 akcji serii D. Celem emisji akcji jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenia agenta transferowego. Quercus TFI S.A. chce z emisji pozyskać co najmniej 22 mln zł. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd, przy zastrzeżeniu, że wyniesie nie mniej niż 4 zł za jedną akcję. Pierwszeństwo w obejmowaniu akcji będą mieli dotychczasowi akcjonariusze posiadający co najmniej 1 proc. kapitału zakładowego na dzień WZA.

Źródło: Spółka, #QRS

Zobacz także: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości