GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F spółki I2 DEVELOPMENT S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 18:58

GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami serii F spółki I2 DEVELOPMENT S.A

Uchwała Nr 682/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zawieszenia obrotu na Catalyst obligacjami na okaziciela serii F spółki I2 DEVELOPMENT S.A.

§ 1

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku spółki I2 DEVELOPMENT S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii F, oznaczonymi kodem "PLI2DVL00071", w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami na Catalyst - od dnia 18 września 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 110 ust. 10-12 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 17 września 2020 r. (włącznie), tracą ważność;

2) od dnia zawieszenia obrotu, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zobacz także: i2 Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości