Ministerstwo Klimatu zaniepokojone propozycją KE dot. zwiększenia celu redukcji emisji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 14:36

Ministerstwo Klimatu zaniepokojone propozycją KE dot. zwiększenia celu redukcji emisji

Ministerstwo Klimatu z niepokojem przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej dot. zwiększenia celu redukcji emisji do 2030 r. "co najmniej do 55 proc.", bez przedstawienia środków, mających służyć jego realizacji - podał resort w komunikacie prasowym.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała w środę w Parlamencie Europejskim, że KE proponuje zwiększenie celu redukcji emisji do 2030 r. z 40 do co najmniej 55 proc. w odniesieniu do poziomu z 1990 r.

"Nie są znane skutki takiego działania dla gospodarek i społeczeństw poszczególnych państw członkowskich. Bazując jedynie na dotychczasowych doświadczeniach i analizach (również tych przedstawianych przez Komisję Europejską) możemy z dużą dozą pewności zakładać, że obciążenia nie rozłożą się równomiernie na wszystkie kraje, ale będą większe dla państw o wyższej emisyjności, takich jak Polska" - podało ministerstwo klimatu.

Jak wskazano, w wystąpieniu przewodniczącej von der Leyen zabrakło odniesień do konkretnego planu działań i wymaganego wsparcia.

"Nie podano informacji, w jaki sposób UE miałaby zrealizować powyższy cel i jakich konkretnie narzędzi, oprócz Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, użyć. MST nie jest wystarczającym narzędziem do przeprowadzenia w UE tak zasadniczej zmiany gospodarek. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie zmian do systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), lecz jest to mechanizm, który w przypadku podwyższonego celu wymagałby znaczącej reformy. Wspieramy postulat zwiększenia efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału energii odnawialnej, lecz zmiany te nie doprowadzą do realizacji zwiększonego celu" - napisano.

MK z zadowoleniem przyjęło natomiast nawiązanie do roli granicznego podatku węglowego (CBAM). Wskazało, że ważna jest też m.in. promocja elektromobilności i rozbudowa infrastruktury ładowania oraz termomodernizacja budynków.

"Decyzja w zakresie ewentualnego zwiększenia celu redukcyjnego na rok 2030 ma zbyt dużą wagę, żeby mogła być podjęta bez dokładnej analizy jej skutków i bez zrozumienia i zaplanowania koniecznych działań dla osiągnięcia tego celu. Dlatego też kluczowa będzie dyskusja szefów państw podczas Rady Europejskiej. Wierzymy, że do tego czasu będziemy mieli wystarczającą wiedzę, żeby taką decyzję podjąć w sposób odpowiedzialny" - podało ministerstwo klimatu.(PAP Biznes)

pel/ gor/

Ostatnie wiadomości