NBP odkupił na przetargu 4 serie obligacji za 685 mln zł (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 14:12

NBP odkupił na przetargu 4 serie obligacji za 685 mln zł (opis)

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu outright 4 serie obligacji za 685 mln zł, w tym obligacje skarbowe DS0726 za 170 mln zł, DS0727 za 110 mln zł, WS0428 za 280 mln zł i obligacje BGK FPC0630 za 125 mln zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup 6 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Był to trzynasty przetarg skupu obligacji NBP i jedyny planowany we wrześniu.

Łącznie NBP skupił do tej pory obligacje w sumie za 103,9 mld zł, w tym 52,7 mld zł obligacji rządowych i 51,3 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, z czego papiery PFR za 18,9 mld zł i BGK za 32,4 mld zł.

Poniżej wyniki środowej aukcji w mln zł.

PopytOdkup NBP
DS1023175,740
DS0725500
DS0726493,82170
DS0727290110
WS0428422,5280
FPC0630 *143,5125
Suma1575,56685
- skarbowe1432,06560
- nieskarbowe143,5125

* obligacje BGK

Skala skupu NBP wyraźnie wyhamowała od początku trwania programu. Na aukcjach w marcu, kwietniu i maju NBP skupował obligacje nawet za 10-14 mld zł, a w jednym przypadku za 30 mld zł. Później bank centralny skupował papiery za kilka mld zł, a w sierpniu jedynie za 357 mln.

Poniżej statystyki skupu NBP od początku trwania programu (w mln zł).

PopytZakup NBP
OK052111350
PS07211500
PS042210584,247284,07
OK0722610500
PS01231030250
DS1023620,74100
PS0424228,360
PS1024399,60
DS1023415105
DS072510984,7110418,88
DS07266645,965887,14
DS07271984,61632,45
WS04289993,346440,95
DS102921683,4220927,02
FPC0725*3339,593054,59
FPC0427*25287,2222698,42
FPC0630 *6845,16661,6
PFR0324**47424450
PFR0325**68164506
PFR0925**52785278
PFR0627**46404640
Suma122390,83103944,12
- skarbowe65442,9252655,51
- nieskarbowe56947,9151288,61
w tym:
- PFR2147618874
- BGK35471,9132414,61

Objaśnienia: * papiery BGK, ** papiery PFR.

NBP prowadzi od marca operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych, a od kwietnia także dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

Docelowa skala programu skupu nie jest określona. Operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania, a terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

Do końca bieżącego miesiąca NBP poda harmonogram operacji otwartego rynku na kolejny miesiąc. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Ostatnie wiadomości