PHN miał 54,3 mln zł straty netto w drugim kwartale | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
16 wrz 2020, 22:40

PHN miał 54,3 mln zł straty netto w drugim kwartale

Polski Holding Nieruchomości zanotował w drugim kwartale 2020 roku 54,3 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Przed rokiem PHN miał 14,7 mln zł zysku netto.

Strata operacyjna w drugim kwartale sięgnęła 54,2 mln zł wobec 20,8 mln zł zysku operacyjnego rok wcześniej.

Z jednej dostępnej prognozy dla PHN wynika, że PHN miał pokazać w drugim kwartale 6,5 mln zł straty netto i 1,5 mln zł straty operacyjnej.

Po pierwszym kwartale grupa PHN ma 25,1 mln zł straty netto i 17,9 mln zł straty operacyjnej.

"W drugim kwartale grupa zaobserwowała zmniejszoną aktywność najemców zainteresowanych powierzchnią biurową najemców. W odniesieniu do powierzchni handlowej przeprowadzono renegocjacje umów z najemcami, którzy odczuli skutki pandemii koronawirusa oraz odnotowano niewielkie trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań przez najemców" - napisano w raporcie PHN.

"Grupa prowadzi ostrożną politykę ekonomiczno–finansową, podjęła działania mające na celu optymalizację kosztów i zapewnienie wysokiego poziomu płynności. W związku z tym poza niezbędnymi odroczono pozostałe wydatki operacyjne i inwestycyjne" - dodano.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku portfel nieruchomości grupy PHN obejmował 154 wydzielone biznesowo nieruchomości o wartościgodziwej 2961,5 mln zł, które w sprawozdaniu finansowym zostały ujęte jako aktywa.

(PAP Biznes), #PHN

pr/

Zobacz także: Polski Holding Nieruchomości SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Ostatnie wiadomości