Lubawa publikuje wyniki za I półrocze 2020 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 wrz 2020, 17:28

Lubawa publikuje wyniki za I półrocze 2020

Od stycznia do czerwca Grupa Lubawa wypracowała 144,5 mln zł (+2% rdr) skonsolidowanych przychodów, które przełożyły się na 25,8 mln zł zysku netto (+65% rdr).

Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 34,0 mln zł (+125% rdr), natomiast zysk netto na sprzedaży 32,6 mln zł i (+132% rdr). Pod kątem wyników i rentowności było to najlepsze I półrocze w historii Grupy.

Na wykazany wzrost złożyła się przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmencie tkanin, w którym działalność prowadzi spółka zależna Miranda. Przychody segmentu (ze sprzedaży poza Grupę) wyniosły 65,4 mln zł (+29% rdr). Wynik segmentu ukształtował się na poziomie 20,1 mln zł i był ponad sześciokrotnie wyższy wobec 3,0 mln zł za analogiczny okres 2019 r.

- Wyższa rentowność segmentu tkanin była rezultatem korzystniejszej struktury sprzedaży spółki Miranda, w tym rozpoczęciem realizacji kolejnej transzy wieloletniego kontraktu na maskowania Berberys dla polskiej armii, zawartego we wrześniu 2019 r. Korzystny wpływ na wynik segmentu miał również spadek kosztów związany z udanymi działaniami optymalizacyjnymi, przewidzianymi nową strategią Grupy – wyjaśnił Marcin Kubica, Prezes Lubawa S.A.

Segment materiałów reklamowych, za który odpowiada przede wszystkim spółka zależna Litex Promo, odnotował w I półroczu 2020 r. sprzedaż na poziomie 63,5 mln zł (+1% rdr). Poprawie o 2,8 mln zł do poziomu 11,9 mln zł (+31% rdr) uległ wynik segmentu, głównie za sprawą prac optymalizacyjnych skupionych na zwiększeniu efektywności kosztowej.

W segmencie sprzętu specjalistycznego, w którym działa Lubawa S.A., Grupa odnotowała 11,1 mln zł przychodów(-51% rdr) i wynik w wysokości blisko 1,0 mln zł (-23% rdr).

- W I półroczu przed rokiem sprzedaż segmentu sprzętu specjalistycznego była szczególnie wysoka w związku z realizacją szeregu kontraktów dla Komendy Głównej Policji, które nie powtórzyły w bieżącym roku, natomiast w odniesieniu do lat poprzednich, odnotowana w I półroczu sprzedaż segmentu stanowi bardzo dobry rezultat. Ponadto, w związku z sezonowością branży i uruchamianiem największej liczby postępowań przetargowych w II półroczu, sprzedaż segmentu sprzętu specjalistycznego należy oceniać w perspektywie pełnego roku – wyjaśnia Prezes Marcin Kubica.

Na poprawę wyników Grupy za I półrocze złożyło się również otrzymane wsparcie w ramach programów pomocowych związanych z COVID-19 o łącznej wartości 4,2 mln zł. Jak podkreśla Zarząd – obecnie nie dostrzega istotnych zagrożeń dla rozwoju Grupy.

- Nie zidentyfikowaliśmy istotnych zagrożeń związanych z epidemią, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działalność Grupy w najbliższych okresach. Rozwijamy się stabilnie, zgodnie z naszymi wcześniejszymi założeniami. W przyszłych kwartałach oczekujemy kontynuacji dodatniej tendencji wzrostowej w oparciu o założenia nowej strategii, której realizacja już dziś korzystnie przekłada się na zachodzące w Grupie procesy i wyniki – podsumował Prezes Marcin Kubica.

O Grupie Lubawa:

Grupa Kapitałowa Lubawa to koncern produkcyjno-usługowy, obejmujący dynamicznie rozwijające się spółki, wśród których podmiotem dominującym jest notowana na GPW Lubawa S.A. Główną osią działalności Grupy jest wytwarzanie, przetwórstwo i sprzedaż tkanin i dzianin oferowanych klientom publicznym oraz biznesowym. Sprzedaż wyrobów i usług realizowana jest na każdym etapie procesu obróbki - od surowego materiału po zaawansowany technologicznie produkt finalny.

Za sprawą ścisłej współpracy między spółkami zależnymi, w zakładach produkcyjnych powstają produkty znajdujące zastosowanie w wielu branżach - od reklamowej, przez motoryzacyjną oraz medyczną, po militarną. Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Lubawa oferują m. in. parasole i produkty reklamowe, tkaniny techniczne i dekoracyjne, namioty oraz specjalistyczne produkty i wyposażenie dla służb mundurowych i BHP.

Źródło: Spółka, #LBW

Zobacz także: LUBAWA SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości